Nuri Ahmet Bey (Çimşit) 1898 yılında Giresun'da doğdu. İlk ve rüştiye öğrenimini Giresun'da gördü. İdadiyi Trabzon'da bitirdi.
Nuri Ahmet Bey, gazeteci ve matbaacı olarak uzun yıllar Giresun'un basın yaşamına önemli katkılarıyla canlılık getirdi. “Işık” ve “İzler” mecmualarıyla “Işık”, “Gedikkaya” ve ”Yeşilgiresun” gazetelerini çıkardı.
1918 yılında Ruslar kıyı boyunca ilerleyerek Harşıt'a geldiler. Halk perişandı. Halkın çoğu göç ediyordu. Nuri Ahmet Bey de göç kervanına katılanlar arasındaydı. Ailesiyle Samsun'a gitti. 01 Nisan 1918 tarihinde Samsun'da Işık Mecmuasını çıkardı. Derginin yayını yedinci sayıda son buldu. Rusların geri çekilmesiyle, Nuri Ahmet Bey'de ailesiyle tekrar Giresun'a döndü.


16 Aralık 1918'de Giresun'da Işık Mecmuasını tekrar çıkardı. Mecmua zamanla gazeteye dönüştü. 1925 yılında Işık Gazetesi'nin adını Yeşilgiresun Gazetesi olarak değiştirdi. Kendi gazetesinde ve bir şekilde içinde bulunduğu diğer gazete ve mecmualarda yazıları yayınlandı. 1924 yılında Giresun'dan ayrılan Bekir Sükûti Bey'in Yeniyol Matbaasında kullandığı makineleri satın alarak Işık Matbaası'nı kurdu. Kendine ait olan Işık ve Yeşilgiresun Gazeteleri ile birlikte Giresun Basın Tarihinde yer almış birçok gazete ve mecmua bu matbaada basıldı. Hurufat ve klişe açısından çok zengin bir matbaa olarak Giresun dışında farklı illerden ve Ankara'dan gelen işlerde sorunsuz olarak basılıp teslim ediliyordu. (1)
Nuri Ahmet Bey bir müddet İzler Dergisi mesul müdürlüğünü yürütmüş daha sonra ise Cemil Hüseyin ve Can Akengin'le birlikte sahipliğini yapmıştı. Aşağıdaki haber metni 01 Mart 1926 tarih ve 9 sayılı İzler Dergisi'ndeki spor konulu yazılarından biridir. Haber metninin günümüz Türkçesine çevirisi, İzler Dergisi'ni kitaplaştıran Dr. Mustafa Çulfaz tarafından yapılmıştır.

Lig Maçları Başladı
“Şehrimizde spor mıntıkasının teşekkülünden sonra, muntazam bir teşkilat altında çalışmaya başlayan spor kulüpleri gün geçtikçe noksanlarını itmam etmekte ve bu suretle memlekette faydalı müesseseler meydana getirmektedir. Her şeyin bidayetinde görülen bazı kîl ü kaller ve şekilsizlikler kale alınmazsa, spor kulüpleri memleketin yeni yetişen gençliği için birer irfan yuvası vazifesini görmüş olacaklardır.
Mahalle kahvelerinin küflü ve dumanlı muhitinden kurtularak atmış altıya, iskambile veda eden gençleri, kulüplerin pek nezih aguşunda görmek şüphesiz büyük bir terakkinin canlı bir misalidir. Bu hal ise, bugünkü ve gelecek nesil için bir saadet ve bahtiyarlıktır.
Bu mukaddimeciği yaptıktan sonra lig maçlarının safahatı hakkında yazabiliriz. Lig maçları dediğimiz birincilik müsabakaları evvelki haftanın Cuma günü başladı. Yapılan tertip üzerine, ilk müsabaka, Jandarma Mektebi Spor Kulübü'yle Hilal Spor Kulübü arasında oldu. Maç mahalli; şehre bir saat mesafede olan tayyare hangarında olmasına rağmen, karadan ve denizden gidenlerle iyice kalabalıktı…
Hilal Kulübü takımı, iyi bir uzvu olan Tarık Bey'den mahrum olarak sahaya şu suretle çıktılar: Nevzat, Agâh, Osman, Mehmet, Murat, Hüseyin, Naci, Saim, Nihat, İhsan Sadık, Daver
Jandarma Mektebi Spor Kulübü ise takımlarını şöylece tertip etmişlerdi: Ahmet, Elmas, Saim, Kamil, Muhsin, Mustafa, Ahmet Nazım, Kemal, Danyal, Emrullah,
Hakemin düdüğüyle oyuna başlandı. Jandarma Mektebi takımı, Saim ve Elmas gibi eski oyunculara malik bulunmasına rağmen kalelerini çok güç muhafaza ediyorlar…


Hilal takımı sıkıştırıyor. İlk on dakikada Küçük Osman Bey, takımı lehine birinci golü attı. Bunu Hilal Kulübü'nün çok güzel muhacimi Sadık Bey'in ikinci sayısı takip etti. Ve birinci parti tamam olmadan Hilal'in kıymetli uzuvlarından İhsan Bey üçüncü golü attı. İkinci partide Hilal takımı, kendilerini yormak istemediklerinden midir ne içindir; bu partide yalnız bir gol yapabildiler… İkinci partide Jandarma takımının en mühim uzvu olan Saim Bey, bek hattından çıkmış muhacim yerine gelmişti…
İhtimal Saim Bey uzun atmaları sayesinde takımı lehine bir sayı yapmak istemişti. Hilal'den dördüncü golü yapan Nihat Bey; yeni oyunculardan olmasına rağmen göstermiş olduğu çeviklik ileride daha mühim bir oyuncu olacağını göstermektedir ki şayan-ı tebriktir. Biraz evvel söylediğimiz vecihle Jandarma Mektebi Kulübü sporun diğer aksamında ileri gitmiş bir kulüptür. Bu nokta-i nazardan Hilal, Jandarma müsabakası oynayan gençler hakkında bize kâfi derecede bir fikir vermemiştir.
Geçtiğimiz Cuma günü Giresun Spor Kulübü'yle Jandarma Mektebi takımı karşılaşacaktı. Fakat bir anlaşmazlık yüzünden Jandarma takımı sahaya çıkmamış, spor kulübü ise, usulü vecihle, boş kaleye top atmak suretiyle hükmen galip addedilmişlerdir.
Biz memleketin spor hayatı için sahada herhangi bir münakaşanın münasip ve muvafık olmadığı kanaatindeyiz. Eğer arada halledilecek bir mesele varsa, halkın muvacehesinde değil, kendi aralarında ve kemal-i sükûnetle halledilmesi lazımdır. Her şeyden evvel spor hayatı çok sıkı bir zapt ü rabt ister. Ve ancak bu suretle inkişaf edebilir. Böyle olmadığı takdirde, Samsun kulüplerinin uğradığı akıbete düşmek demektir ki bu da yeni inkişafa başlayan Giresun sporunun doğmadan ölmesi demektir… Şükranla görüyoruz ki halkımızdan spor için ne istedikse elimiz boş dönmüyoruz. Bu teveccühün eksilmesini değil, her an için tezayüdünü istiyoruz. Belediyemizin, meclis-i umumiyemizin spora gösterdiği yardıma layık olduğumuzu ispat etmemiz lazımdır. Teferruatla uğraşacak vaktimiz yoktur. Hele Giresun'umuzda spor, bin bir noksan içindedir. İşte bunları temine çalışmalıyız…
Her zaman söylediğimiz vecihle nizam ve intizama çok riayetkâr olmak lazımdır. Önümüzdeki Cuma günü Giresun Spor ve Hilal kulüpleri arasında birincilik müsabakaları yapılacaktır. Günler-den beri beklenen bu müsabakanın çok hararetli ve heyecanlı olacağı tahmin edilmektedir. Hiç şüphesiz nezih ve nazik sporcuların kibar bir maç yapacaklarından eminiz. Görele Yeşilyalı İdman Ocağı, birincilik müsabakalarına iştirak için bayram günü buraya gelecektir.”
Nuri Ahmet(2)

Kaynaklar
(1) Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, Ö. Erden Menteşeoğlu Giresun Basın Tarihi 2021
(2) İzler, Mustafa Çulfaz, Monogram Reklam Çözümleri, İstanbul, Mart 2020, s. 227
(3) Görseller Hüseyin Gazi Menteşeoğlu Arşivi.

QOSHE - Nuri Ahmet Bey'in Kaleminden 1926 Yılı Lig Maçları Hilal Spor - Jandarma Mektebi Spor Karşılaşması - Hüseyin Gazi Menteşeoğlu
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nuri Ahmet Bey'in Kaleminden 1926 Yılı Lig Maçları Hilal Spor - Jandarma Mektebi Spor Karşılaşması

6 1 17
23.08.2022

Nuri Ahmet Bey (Çimşit) 1898 yılında Giresun'da doğdu. İlk ve rüştiye öğrenimini Giresun'da gördü. İdadiyi Trabzon'da bitirdi.
Nuri Ahmet Bey, gazeteci ve matbaacı olarak uzun yıllar Giresun'un basın yaşamına önemli katkılarıyla canlılık getirdi. “Işık” ve “İzler” mecmualarıyla “Işık”, “Gedikkaya” ve ”Yeşilgiresun” gazetelerini çıkardı.
1918 yılında Ruslar kıyı boyunca ilerleyerek Harşıt'a geldiler. Halk perişandı. Halkın çoğu göç ediyordu. Nuri Ahmet Bey de göç kervanına katılanlar arasındaydı. Ailesiyle Samsun'a gitti. 01 Nisan 1918 tarihinde Samsun'da Işık Mecmuasını çıkardı. Derginin yayını yedinci sayıda son buldu. Rusların geri çekilmesiyle, Nuri Ahmet Bey'de ailesiyle tekrar Giresun'a döndü.


16 Aralık 1918'de Giresun'da Işık Mecmuasını tekrar çıkardı. Mecmua zamanla gazeteye dönüştü. 1925 yılında Işık Gazetesi'nin adını Yeşilgiresun Gazetesi olarak değiştirdi. Kendi gazetesinde ve bir şekilde içinde bulunduğu diğer gazete ve mecmualarda yazıları yayınlandı. 1924 yılında Giresun'dan ayrılan Bekir Sükûti Bey'in Yeniyol Matbaasında kullandığı makineleri satın alarak Işık Matbaası'nı kurdu. Kendine ait olan Işık ve Yeşilgiresun Gazeteleri ile birlikte Giresun Basın Tarihinde yer almış birçok gazete ve mecmua bu matbaada basıldı. Hurufat ve klişe açısından çok zengin bir matbaa olarak Giresun dışında farklı illerden ve Ankara'dan gelen işlerde sorunsuz olarak basılıp teslim ediliyordu. (1)
Nuri Ahmet Bey bir müddet İzler Dergisi mesul müdürlüğünü yürütmüş daha sonra ise Cemil Hüseyin ve Can Akengin'le birlikte sahipliğini yapmıştı. Aşağıdaki haber metni 01 Mart 1926 tarih ve 9 sayılı İzler Dergisi'ndeki spor konulu yazılarından biridir. Haber metninin günümüz Türkçesine çevirisi, İzler Dergisi'ni kitaplaştıran Dr. Mustafa Çulfaz tarafından yapılmıştır.

Lig Maçları Başladı
“Şehrimizde spor mıntıkasının teşekkülünden sonra, muntazam bir teşkilat altında çalışmaya başlayan spor kulüpleri gün geçtikçe noksanlarını itmam etmekte ve bu suretle........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play