Geç kaldığımız hergün bir objenin, bir belgenin daha yok olmasına imkân tanıyoruz demektir. Oysaki geçmişimize ışık tutacak bu obje ve belgeler bizlerin olduğu kadar gelecek nesillere de aittir. Ve birer kültürel miras öğesi olarak saklanmak ve korunmak zorundadır.
Yusuf Ziya'ların, Kemal Peker'lerin, Ali Gülertekin'lerin, Hasan Öğütçü'lerin, Erden Menteşe'lerin… yıllar boyunca yazdıkları gibi biz de bir çok defa gerek sosyal medyadan gerekse gazete köşelerinden müze konusunu gündeme taşıdık. Yusuf Ziya'dan günümüze kadar bu konuda bir adım bile ilerleyememiş olmak elbette acı veren bir durum. Üstelik Giresun gibi her türlü müzeyi bünyesinde oluştura-bilecek kadar zengin bir kültüre sahip ve müze olmaya müsait tarihi yapılar varken maalesef bu durum daha da acı bir hal alıyor.
Oysa ki Giresun; sosyo-kültürel geçmişi ile Giresun şehir müzesi, Giresun Fındık Müzesi, Giresun Denizcilik Müzesi, Giresun Spor Tarihi Müzesi, Giresun Basın Tarihi Müzesi, Giresun El Sanatları Müzesi, Giresun Edebiyat ve Sanat Tarihi Müzesi, Giresun Milli Mücadele Müzesi, Giresun Kent Arşivi... kuracak kadar da yelpazesi geniş bir şehirdir.


Yukarıda bahsettiğim gibi müzeleri hayal gücümüzle çoğaltmak hiçte zor değil. Bir köyü yâda bir obayı müzeye çevirmek en kolay işlerden biridir. Hartama çatılı, yığma duvarlı beş evin olduğu bir obayı bile doğa ve yayla turizmi adı altında Yayla Müze olarak faaliyete geçirebilirsiniz. Tarihi bir caddede yâda sokakta belge ve fotoğrafların yer aldığı bir Giresun Sokak Müze oluşturabilirsiniz. Kazancılar yokuşunda yok ettiğimiz bakırcıları hatırlayıp, Giresun'a Özgü Bakır Ev Gereçleri Müzesi kurabilirsiniz. Yüz yıllardır Giresun İskelesi'nden yapılan ticareti dikkate alırsak, Giresun Ticaret Tarihi Müzesini kurabilirsiniz. Her ne kadar sahil yolu ile koylarımızı alt üst etmiş olsakta o koyların hatırına sualtı zenginliğimizi yansıtacak Giresun Sualtı Müzesi'ni kurabilirsiniz. Benim ulaştığım Giresun damgalı en eski posta kartının 1898 tarihli olduğunu düşünürsek en az 124 yıllık geçmişi ile Giresun Posta Tarihi Müzesi kurabilirsiniz. Yıllar boyunca evlerimizi aydınlatan, finnurilerden gaz lambalarına uzanan Giresun Aydınlatma Tarihi Müzesi Kurabilirsiniz. Eğitim ve öğretim konulu, öğretmen ve öğrencilerle dolu yüzlerce fotoğrafa ulaşma imkânımız varken Giresun Eğitim Tarihi Müzesi kurabilirsiniz. Kısaca günümüzde hayallerinizin genişliği ile kurabileceğiniz müze sayısı doğru orantılı hale gelmiştir.
Şehrimizin kültürünü yansıtan objeler ve belgeler, her ne kadar yangınlarda tahrip olsa da, her ne kadar su baskınlarında kullanılmaz hale gelse de, her ne kadar korumaya alınmadığı için zamana yenik düşse de ve en önemlisi artık eskidi, modası geçti düşüncesi ile hurdaya yâda çöpe atılsa da geriye kalanlar bu şehrin tarihini turistlere göstermeye yeter de artar bile. Yeter ki sergilemek isteyelim.
Yeter ki gelecek kuşaklara gün geçtikçe yozlaşan kültürümüzü dahada yara almasına fırsat vermeden aktarmak isteyelim.
Ancak günümüzde karşı karşıya olduğumuz gerçekleri göz ardı edemeyiz.
Kültür sitemizin, konferans, konser ve sergi salonumuzun bile olmadığını düşünürsek belki de çok şey istiyor, çok hayal kuruyor olabilirim. Rahmetli babam “Oğlum sen bu şehrin tarihini ve kültürünü okudukça ve öğrendikçe bu şehri dahada seveceksin.” derdi. Son derece haklıymış. Ben şehrimi çok seviyorum. Ama bezende diyorum ki keşke bu şehri hiç okumamış, hiç öğrenmemiş olsaydım. O zaman böyle dertlerle dertlenmez şehrime de üzülerek bakmazdım…

QOSHE - Giresun ve Müzeler Üzerine Bir Düşünce -2- - Hüseyin Gazi Menteşeoğlu
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Giresun ve Müzeler Üzerine Bir Düşünce -2-

4 1 13
10.10.2022

Geç kaldığımız hergün bir objenin, bir belgenin daha yok olmasına imkân tanıyoruz demektir. Oysaki geçmişimize ışık tutacak bu obje ve belgeler bizlerin olduğu kadar gelecek nesillere de aittir. Ve birer kültürel miras öğesi olarak saklanmak ve korunmak zorundadır.
Yusuf Ziya'ların, Kemal Peker'lerin, Ali Gülertekin'lerin, Hasan Öğütçü'lerin, Erden Menteşe'lerin… yıllar boyunca yazdıkları gibi biz de bir çok defa gerek sosyal medyadan gerekse gazete köşelerinden müze konusunu gündeme taşıdık. Yusuf Ziya'dan günümüze kadar bu konuda bir adım bile ilerleyememiş olmak elbette acı veren bir durum. Üstelik Giresun gibi her türlü müzeyi bünyesinde oluştura-bilecek kadar zengin bir kültüre sahip ve müze olmaya müsait tarihi yapılar varken maalesef bu durum daha da acı bir hal alıyor.
Oysa ki Giresun; sosyo-kültürel geçmişi ile Giresun şehir müzesi, Giresun Fındık Müzesi, Giresun Denizcilik Müzesi, Giresun Spor Tarihi Müzesi, Giresun Basın Tarihi Müzesi, Giresun El Sanatları Müzesi, Giresun Edebiyat ve Sanat Tarihi Müzesi, Giresun Milli Mücadele Müzesi, Giresun Kent Arşivi... kuracak kadar da yelpazesi geniş bir........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play