Düşman oluşturduğu hatta savunmaya geçmişti. Kısa sürede Afyon'da tel örgülerle müstahkem mevzileri kurdular. Bu mevzilerin savunmayla ilgili değerini inceleyen bir İngiliz kurmayının verdiği raporda: “Eğer Türkler, bu mevzileri dört beş ayda işgal ederlerse, bir günde düşürdüklerini iddia edebilirler.” deniliyordu,
25.08.1922'de 47 nci Giresun Gönüllü Alayı 1 inci Taburu ile Ağıltepe, Akseki Tepe, Mermer Tepeler hattında alay karargahı ile; 2 nci Taburu da Tarassut Tepe, Hatipler Sırtı ve Kırlar yaylasında olmak üzere taarruza hazırlandı. Aynı gece İscehisar, Karaağaç arasında batıya geçerek Karakaya güneyindeki Kızıltepe ve Küçük Akseki'de taarruz için hazırlık mevzilerine girdi. Emniyet kademelerini düşmanın bulunduğu sırtların eteklerine kadar sürdü. Düşman bu tepelerin eteklerini yedi kat tel örgülerle çevirmişti. Emniyeti için de her tarafına çıngıraklar takmışlardı.


Gönüllülerimiz başlarında Takım Subayları Ahmet Topkara olmak üzere geceleri telleri kesip, nöbetçi Yunan askerlerini kaçırma cesaretini gösterdiler. Kaçırılan askerler sorgulanıyor ve istihbarı bilgiler alınıyordu.
Osman Ağa bulunduğu mıntıkada taburları tekrar kontrol etti. Mevzilerdeki taburlarımız taarruz emrini bekliyordu. (1)
26.08.1922 sabahı saat 05.30'da Türk topçusunun ateşiyle taarruz başladı. 1 inci Ordu genel taarruza geçti. 2 nci Ordu da bu taarruzun içindeydi. Afyonkarahisar'ın batısındaki Kabaçkırar ile Dedesivri 17 nci Tümen'in cephesindeydi. 47 nci Giresun Gönüllü. Alay'ı saat 07.30'da düşman mevzilerine karşı taarruza geçti. Düşman siperlerine sekizyüz metre yaklaştılar. Ancak şiddetli düşman ateşi karşısında daha fazla ilerleyemediler.


27 Ağustos sabahı saat 07.30'da tekrar taarruza geçildi. Hedef Kabaçkırar ve Dedesivri tepeleriydi. Bayrağımızı tepelere dikmek görevi 47 nci Giresun Gönüllü Alayı'na verildi. Önce piyadeler hücuma geçti. Karşılıklı yaylım ateş başladı. Tel örgüleri aşmak gerekiyordu. Düşman, mevzilerini çok sıkı tahkim etmişti.


Giresun Gönüllü Alayı, gün boyu dinlenmeden akşama kadar düşman mevzilerine taarruzunu sürdürdü. Tel örgüleri aşmak mümkün olmuyordu. Çok sayıda şehit ve yaralı veriyorduk. Gece tekrar taarruza geçildi. Tel örgüler yine aşılamadı. Gün ışırken taarruz tekrar başlatıldı.
61 inci Tümen Giresun Gönüllü Alayı'nın sağ kanadında bulunuyordu. Tümen öğlene doğru tel örgüleri yardı. Kızuçuran Tepesi'ni ele geçirerek düşmanın mevzilerine girdi.


Tümen Komutanı Osman Ağa'yı aradı. O'nun cesaretli olduğunu biliyordu. Tümenine isteyerek dedi ki:
— 61 inci Tümen düşmanın mevzilerine girdi. Tel örgüleri hala aşamadık. Sizin uşaklara güveniyorum, Ağa Hazretleri.
Osman Ağa emri olumlu karşılayıp, Tümen Komutanı'na:
— Paşam! Bir teklifim var. Tümen topçusunu emrime verin. Bir saat içinde bayrağımızı karşı tepeye dikemezsek, beni kurşuna diziniz, dedi.
Teklif kabul edildi. Tümen topçusu Giresun Gönüllü Alayı'nın emrine verildi. Osman Ağa batarya ve mermileri ileri hatlara getirdi ve Alay'a şöyle emir verdi:
— Arkadaşlar! Ya öleceğiz, ya da bir saat içinde Kabaçkırar ve Dedesivri Tepeleri'ne Alay Sancağı'nı dikeceğiz. Allah yardımcımız olsun, dedi ve topçulara şöyle seslendi:
— Tel örgü mevzilerine ateş! Ateş emrini verdikten sonra Alay’a:
— İleri bizim uşaklar! Emrinde bulundu.


Önce yaylım ateş başladı. Ardından Giresun Alayı siperlerden ok gibi fırlayarak düşman mevzilerine girdi. Düşman son nefesinde direniyordu. Osman Ağa hem harekâtı idare ediyor, hem de Alay'ının başında taarruza katılıyordu. Alay mermi yağmuru altından süzülerek tel örgüleri aşıp, Kabaçkırar ve Dedesivri Tepelerini ele geçirdi.
Ordu Komutanı Nurettin Paşa Osman Ağa ve Giresun Uşaklarının kahramanlıklarına hayran kaldı. Alay adına Osman Ağa'yı kucaklayıp alnından öptü.” (2)
Taarruz esnasında Alay ondört şehit verdi. Afyonkarahisar Giresun Şehitliği'nde yatan ondört kahramanımızın künyeleri:
1 - Merkez Homurlu köyünden 1893 doğumlu Ahmet oğlu Osman Tunbatoğlu.
2 - Merkez Sayca köyünden 1898 doğumlu Ahmet oğlu Habip Hasan.
3 - Merkez Boztekke köyünden 1899 doğumlu Ali oğlu Hasan Karslıoğlu.
4 - Merkez Kemaliye köyünden 1899 doğumlu Ahmet oğlu Mustafa Eskioğlu.
5 - Merkez Çiçekli köyünden 1900 doğumlu İlyas oğlu Hasan Topçuoğlu.
6 - Merkez Alınyoma Bala köyünden 1901 doğumlu Osman oğlu Hüseyin Hallaçoğlu.
7 - Merkez Çukur köyden 1901 doğumlu Mehmet oğlu Necip Sipahioğlu.
8 - Bulancak Ucarlı Mahallesi'nden 1898 doğumlu Hüseyin oğlu Niyazi Dervişoğlu.
9 - Bulancak Talipli köyünden 1900 doğumlu Hüseyin oğlu Nazım Durmuşoğlu.
10 - Dereli Yavuzkemal Hapan köyünden 1898 doğumlu Yusuf oğlu Osman Türkmenoğlu.
11 - Görele Daylı köyünden 1895 doğumlu Mustafa oğlu Yusuf Velioğlu.
12 - Keşap Küçükgeriş köyünden 1887 doğumlu Emin oğlu Yusuf Yusufoğlu.
13 - Keşap Karabulduk köyünden 1899 doğumlu Şükrü oğlu İbrahim Cıranhacıoğlu.
14 - Keşap Halkalı köyünden 1901 doğumlu Salih oğlu Abdullah Alaşalvaroğlu.(3)


KAYNAKLAR
(1),(3) Ö. Erden Menteşeoğlu, Mustafa Kemal Paşa'nın Muhafız Alayı Komutanı Milis Yarbay Osman Ağa, Ankara, 2014
(2) Karadeniz Gazetesi, tarih: 13.02.1956, sayı: 561, Giresun
Görseller: Hüseyin Gazi Menteşeoğlu Arşivi.

QOSHE - Büyük Taarruz, Kabaçkırar, Dedesivri ve Şehit Olan 14 Giresunlu Kahraman.. - Hüseyin Gazi Menteşeoğlu
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Büyük Taarruz, Kabaçkırar, Dedesivri ve Şehit Olan 14 Giresunlu Kahraman..

8 0 0
30.08.2022

Düşman oluşturduğu hatta savunmaya geçmişti. Kısa sürede Afyon'da tel örgülerle müstahkem mevzileri kurdular. Bu mevzilerin savunmayla ilgili değerini inceleyen bir İngiliz kurmayının verdiği raporda: “Eğer Türkler, bu mevzileri dört beş ayda işgal ederlerse, bir günde düşürdüklerini iddia edebilirler.” deniliyordu,
25.08.1922'de 47 nci Giresun Gönüllü Alayı 1 inci Taburu ile Ağıltepe, Akseki Tepe, Mermer Tepeler hattında alay karargahı ile; 2 nci Taburu da Tarassut Tepe, Hatipler Sırtı ve Kırlar yaylasında olmak üzere taarruza hazırlandı. Aynı gece İscehisar, Karaağaç arasında batıya geçerek Karakaya güneyindeki Kızıltepe ve Küçük Akseki'de taarruz için hazırlık mevzilerine girdi. Emniyet kademelerini düşmanın bulunduğu sırtların eteklerine kadar sürdü. Düşman bu tepelerin eteklerini yedi kat tel örgülerle çevirmişti. Emniyeti için de her tarafına çıngıraklar takmışlardı.


Gönüllülerimiz başlarında Takım Subayları Ahmet Topkara olmak üzere geceleri telleri kesip, nöbetçi Yunan askerlerini kaçırma cesaretini gösterdiler. Kaçırılan askerler sorgulanıyor ve istihbarı bilgiler alınıyordu.
Osman Ağa bulunduğu mıntıkada taburları tekrar kontrol etti. Mevzilerdeki taburlarımız taarruz emrini bekliyordu. (1)
26.08.1922 sabahı saat 05.30'da Türk topçusunun ateşiyle taarruz başladı. 1 inci Ordu genel taarruza geçti. 2 nci Ordu da bu taarruzun içindeydi. Afyonkarahisar'ın batısındaki Kabaçkırar ile Dedesivri 17 nci Tümen'in cephesindeydi. 47 nci Giresun Gönüllü. Alay'ı saat 07.30'da düşman mevzilerine karşı taarruza geçti. Düşman siperlerine sekizyüz metre yaklaştılar. Ancak şiddetli düşman ateşi karşısında daha fazla ilerleyemediler.


27 Ağustos sabahı saat 07.30'da tekrar........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play