Dönemin teknolojisi ve şartları göz önüne alındığında matbuat sektörünün zorluğu hepimizce malumdur. Klişeler ve hurufatlar olmadan bir gazetenin yâda bir mecmuanın yayımlanması mümkün değildir. İşin bir başka boyutu da gazete kâğıdı ve mürekkebin yanında diğer baskı malzemelerinin de eksikliğidir.
Hurufatlar punto büyüklüğüne göre yazıları oluşturacak şekilde tek tek dizilirken; kullanılacak olan fotoğraflar ise öncelikle İstanbul'a gönderilerek bakır ya da çinko klişeleri hazırlatılırdı. Klişeleri yaptırılmamış fotoğrafların matbuat işlerinde kullanılması mümkün değildi.
İzler Dergisi'ndeki spor yazılarını incelerken, bu konuya denk gelmek benim için büyük bir tesadüf oldu. Derginin spor haberlerinde kullanılmak üzere klişelerinin yaptırılması için kulüp oyuncularının fotoğraflarının istendiği bir talep yazısını sizlerle paylaşmak isterim. Derginin 01 Mart 1926 tarihli 8 inci sayısındaki bölüm şöyledir: “Sporculardan Bir Rica
Şehrimizde mevcut spor kulüplerinin birinci timlerinde oynayanlarla birinci time namzet bulunanların ufak kıtada fotoğraflarını istiyoruz. Görele, Tirebolu, Ordu ve mülhakatı, Şarki Karahisar vilayeti sporcuları dahi bu arzumuzu isaf (yerine getirirse) ederlerse çok memnun kalırız. Fotoğrafları klişe yaptıracağımızdan iyi çıkmasına itina edilmesi lazımdır. Doğruca mecmuamız müdüriyetine müracaat edilmelidir.”(1)
Dergide merkez spor kulüpleri yanında ilçe kulüplerine de yer ayrılmıştır. Yukarıda verdiğimiz talep metninde; Görele, Tirebolu, Ordu ve mülhakatı ve Şarki Karahisar vilayetlerinin de isimlerinin geçmesi bunun açık kanıtıdır. Yeni kurulduğundan 8 inci sayıda adı zikredilmemiş olsa da Bulancak Spor Kulübü de dergide birkaç kez haber yapılmıştır. Bunlardan ilki 13 Nisan 1926 tarihlidir. Kulübün kuruluş haberidir. Dergi; 10-11 olarak iki sayısını aynı anda çıkarmıştır. Ve bu sayının kapağı İzler'in özel baskı ve en renkli olanıdır.
“Bulancak Spor Kulübü
Bulancak nahiyesinde bu nam ile bir spor kulübü güşad edilmiştir. Spor kulübünün heyet-i idaresine intihap edilen zevat muhterem ve çalışkan simalardır. Nitekim ilk günlerinde, bir müsamere vermek suretiyle bunu ispat etmişlerdir.
Kulüplerin çoğalması memlekette gençlik kitlesinin içtimaî hayata ısınması demektir ki şayan-ı şükrandır. Bulancak Spor Kulübü heyet-i idaresini tebrik eylerken nurlu yollarda yürümelerini temenni eyleriz.”(2)
Bulancak Spor Kulübü ile ilgili bir başka haber ise 16 Haziran 1926 tarih ve 15 inci sayıdadır. İstifa eden başkanın yerine yeni seçilen başkanla ilgili bilgi verilmektedir.
“Bulancak Spor Kulübü reisi Naci Bey'in istifası üzerine kulüp murahhası (kulübü temsil eden üye) Karaibrahimzade Ali Bey riyasete (başkanlığa) intihap (seçilme) edilmiştir.”(3)
İlçe takımları ile ilgili bir başka haber ise Görele Yeşilyalı İdman Ocağı idare heyeti ve başkanlık seçimleriyle ilgilidir. Bu haber de 16 Haziran 1926 tarih ve 15 inci sayıdadır.
“Görele Yeşilyalı İdman Ocağı idare heyeti inthabı (seçimi) icra kılınmış ve Görele liman reisi riyasete (başkanlığa) intihap (seçilmiştir) edilmiştir.”(4)
Konusu spor olan ancak maçlardan bahsetmeyen bir başka haber ise Hilal Spor Kulübü ile ilgilidir. Yeni bir futbol sahasının şehrimize kazandırılması konu edilmiştir. 06 Mayıs 1926 tarih ve 12 inci sayıda geçen haber şöyledir:
“Hilal Spor Sahası
Giresun'daki spor kulüpleri sahasızlık yüzünden çok müşkülat çekiyorlar. Vakıa, yarım saat garbımızda çok müsait bir saha var. Fakat oraya gitmek çok müşkül oluyor. “Tayyare hangarı” namıyla anılan bu vasi meydan ancak resmi maçlara saha olabiliyor. Bunun için kulüpler, daima eksersizlerini yapabilmek için şehir içinde bir meydan bulmak için çalışıyorlardı. Hilal Spor Kulübü Yeniyol'da Kazancılar namıyla maruf tarlayı almış ve tarladan silindir geçirilmiş, mili izale edilmiş, bu suretle büyük bir saha temin edilmiştir. Memleketin spor hayatına yapmış olduğu bu büyük iyilikten dolayı mecmuamız teşekkür eder.
Geçtiğimiz Cuma günü meydan, genç Hilal Kulübü'nün azalarıyla dolmuştu. Sahanın her tarafında toplanan halk da Hilallilerin bu samimi toplantısına iştirak etmiş, orasını bir bayram meydanı haline getirmişlerdi. Memleketimizde bir seneden beri uyanan spora karşı bu daimi yardımlar gençlerimizin şevkini artırmıştır. Nezih sporcularımızdan da, halkın bu teveccühlerine mukabele etmelerini dilemek bizim arzumuzdur.(5)
İzler Dergisi'nde maç dışındaki haberlerden biri de 18 Mayıs 1926 tarih ve 13 numaralı sayıda yer almaktadır. Türkiye Birinciliği Müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiğini bildiren haberde bazı bölgelerde şampiyon olan takımların isimleri de verilmiştir.
“Birincilik Maçları Tehir Edildi
Her sene yapılmakta olan Türkiye Birinciliği müsabakaları şimdilik tehir edilmiştir. Karadeniz grup şampiyonluğu maçları da on dört Mayıs'ta Giresun'umuzda icra edilecekti. Fakat federasyondan gelen bir telgrafta şimdilik tehir edildiği bildiriliyordu. Bu haber üzerine bütün sporcular müteessir olmuşlardır. Giresun şampiyonu olan Giresun Spor Kulübü gençleri muntazaman eksersizlerine devam ederken bu haber üzerine eksersizlerine hitam vermişlerdir.
İstihbaratımıza nazaran birincilik maçlarının bütün mıntıkalarda Kurban Bayramı'nda icra edileceği söyleniyor.
Şimdiye kadar mıntıkalarında birinciliği kazanan kulüplerden bildiklerimiz şunlardır:
İstanbul mıntıkası şampiyonu:
Galatasaray
Trabzon mıntıkası şampiyonu:
Trabzon Lisesi
Bursa mıntıkası şampiyonu:
Bursa Muallim Mektebi
İzmir mıntıkası şampiyonu:
Karşıyaka Kulübü
Ankara mıntıkası şampiyonu:
Muhafız Gücü
Eskişehir mıntıkası şampiyonu:
İdman Yurdu
Konya mıntıkası şampiyonu:
İdman Yurdu
İzmit mıntıkası şampiyonu:
İttihad-ı Gençler”(6)


Kaynaklar
(1),(2),(3),(4),(5),(6) İzler, Mustafa Çulfaz, Monogram Reklam Çözümleri, İstanbul, Mart 2020, s. 211,270,287,298,317,361,
Görseller: İzler, Mustafa Çulfaz, Monogram Reklam Çözümleri, İstanbul, Mart 2020, s.236,419,456,493.

QOSHE - 1926 Yılında Bulancak Spor Kulübü'nün Kuruluşu ve İzler Dergisi'nden Spor Konulu Kısa Yazılar - Hüseyin Gazi Menteşeoğlu
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

1926 Yılında Bulancak Spor Kulübü'nün Kuruluşu ve İzler Dergisi'nden Spor Konulu Kısa Yazılar

3 1 1
23.11.2022

Dönemin teknolojisi ve şartları göz önüne alındığında matbuat sektörünün zorluğu hepimizce malumdur. Klişeler ve hurufatlar olmadan bir gazetenin yâda bir mecmuanın yayımlanması mümkün değildir. İşin bir başka boyutu da gazete kâğıdı ve mürekkebin yanında diğer baskı malzemelerinin de eksikliğidir.
Hurufatlar punto büyüklüğüne göre yazıları oluşturacak şekilde tek tek dizilirken; kullanılacak olan fotoğraflar ise öncelikle İstanbul'a gönderilerek bakır ya da çinko klişeleri hazırlatılırdı. Klişeleri yaptırılmamış fotoğrafların matbuat işlerinde kullanılması mümkün değildi.
İzler Dergisi'ndeki spor yazılarını incelerken, bu konuya denk gelmek benim için büyük bir tesadüf oldu. Derginin spor haberlerinde kullanılmak üzere klişelerinin yaptırılması için kulüp oyuncularının fotoğraflarının istendiği bir talep yazısını sizlerle paylaşmak isterim. Derginin 01 Mart 1926 tarihli 8 inci sayısındaki bölüm şöyledir: “Sporculardan Bir Rica
Şehrimizde mevcut spor kulüplerinin birinci timlerinde oynayanlarla birinci time namzet bulunanların ufak kıtada fotoğraflarını istiyoruz. Görele, Tirebolu, Ordu ve mülhakatı, Şarki Karahisar vilayeti sporcuları dahi bu arzumuzu isaf (yerine getirirse) ederlerse çok memnun kalırız. Fotoğrafları klişe yaptıracağımızdan iyi çıkmasına itina edilmesi lazımdır. Doğruca mecmuamız müdüriyetine müracaat edilmelidir.”(1)
Dergide merkez spor kulüpleri yanında ilçe kulüplerine de yer ayrılmıştır. Yukarıda verdiğimiz talep metninde; Görele, Tirebolu, Ordu ve mülhakatı ve Şarki Karahisar vilayetlerinin de isimlerinin geçmesi bunun açık kanıtıdır. Yeni kurulduğundan 8 inci sayıda adı zikredilmemiş olsa da Bulancak Spor Kulübü de dergide birkaç kez haber yapılmıştır. Bunlardan ilki 13 Nisan 1926 tarihlidir. Kulübün kuruluş haberidir. Dergi; 10-11 olarak iki sayısını aynı anda çıkarmıştır. Ve bu sayının kapağı İzler'in özel baskı ve en renkli olanıdır.
“Bulancak Spor........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play