İkinci maç:
Grup:3 – Muhtelit (Karma): 2
Hakem: Mösyö Egal
Yan Hakemleri: Ziya ve Hilal'den Sabri Beyler
Bayramın üçüncü günü yapılan bu maç birinciye nazaran daha heyecanlı oldu. Bizim sporcular, Trabzon İdman Grubu'nun antrenörü bulunan Fenerbahçe'nin meşhur müdafii Cafer Bey'in de maça iştirakini kabul etmişlerdi. Hilal Kulübü yalnız iki oyuncusuyla bu muhtelite (Karma) iştirak etmişlerdi. Takımlar şu suretle dizildiler:
Giresun Spor – Hilal Muhteliti (Karması): Şefik (S), Vahdet (S), Mehmet (S), Selahattin (S), Necati (S), Osman (H), Talat(S), Sabah (S), Osman (S), Murat (H), Osman(S)i


İdman Grubu: Tevfik, Naci Akif, Ruhi Süleyman Fehim, Kazım Burhan Cafer(Fener) Faruk Kenan
Merkez muhacim (hücum) mevkiinde oynayan Cafer Bey ileri geri paslarıyla çok güzel bir oyun gösteriyor. Fakat muhtelitin (Karmanın) merkez muavini her yerde Cafer'i takip ediyor, ona adım attırmıyor. Mamafih fırsat buldukça Cafer Bey o meşhur şutlarından savuruyor, fakat herhalde heyecandan olacak, bu şutlar ya direği sıyırıp gidiyor yahut yukarıdan geçiyor. Muhtelit'in (Karmanın) sol müdafii Vahdet Bey çok güzel bir oyun oynuyor, topu uzaklaştırıyor. İlk on beş dakika misafirlerimizin hakimiyeti altında geçti. Sonra tefevvuk bizimkilerde göründü. Artık Muhtelit (Karma) de akınlara başladı. Fakat bu güzel ilerleyişler akim kaldı. Cafer Bey bugün takımını kazandırmak için hem müdafaaya yardım ediyor hem de hücum hattında çalışıyor, idare ediyor.
Birinci haftaym bittiği zaman her iki taraf da sayı yapamamışlardı. Beş dakika dinlenmeden sonra ikinci devre başladı. Oyun çok sert devam ediyor. Muhtelit'ten (Karma) Selahattin Bey harikalar gösteriyor. Her iki taraf da mutlak bir sayı kazanmak için çalışıyor. Grup kalecisi bugün çok güzel kurtarışlar yapıyor, takımını mağlubiyetten kurtarıyor. Nihayet devrenin yirminci dakikasında bizim kale önündeki kargaşalıktan istifade eden Grup sol içi Burhan Bey topa dokunuyor:


Gol…
Grup:1 – Muhtelit (Karma): 0
Bu gol Muhtelit'i (Karmayı) asabileştirdi. Aradan iki dakika geçmemişti ki kornerden çekilen bir şutu Grup muhacimlerinden (hücum eden, forvet) biri hafif bir ayak darbesiyle kalemize soktu. Grup:2 – Muhtelit (Karma):0. Bu iki golün hatası doğrudan doğruya kaleci Şefik Bey'e aittir. Eğer biraz dikkat etseydi bu golleri kurtarabilirdi. Artık oyun tam manasıyla kızışmış, sahada ses seda kesilmişti. Nihayet Grup müdafilerinden biri ceza sahası dâhilinde topa eliyle dokundu. Hakem düdüğü çaldı: Penaltı… Şimdi bir saniye uzun bir zaman kadar sürüyor, herkes nefes almaktan bile korkuyordu. Düdük çaldı. Giresun Spor'un merkez muhacimi (hücum eden, forvet) Osman Bey sıkı bir vuruşla topu ilk defa Grup'un ağlarına taktı.
Gol…
Grup: 2 – Muhtelit (Karma): 1


Aradan biraz zaman geçtikten sonra Grup aleyhine bir korner cezası verildi. Necati Bey'in çektiği bu korneri Sabahattin Bey hafif ayak darbesiyle kaleye gönderdi ve Muhtelit'in (Karma) ikinci golünü yaptı.
Grup: 2 – Muhtelit (Karma): 2
Şimdi beraberlik temin edilmişti. Fakat her iki tarafın da muhakkak galip gelmek azmi var. Çünkü o kadar sert oynuyorlar. Oyunun otuz beşinci dakikasında Cafer Bey'in yerinde verdiği bir pası muhacimlerden (hücum eden, forvet) biri sıkı bir şutla ağlarımıza takıyor.
İdman Grubu: 3 – Spor-Hilal Muhteliti (Karması): 2
Oyunun bitmesine on dakika var. Muhtelit (Karma) beraberliği temin için çok çalışıyor. Grup, müdafaaya çekildi. Nihayet müdafilerinin birinin çelme takması yüzün-den hakem Grup aleyhine bir penaltı cezası verdi. Bu penaltıyı Osman Bey çekti. Fakat asabiyetinden kalecinin eline attı. Artık bizimkiler Grup kalesini iyi sıkıştırıyorlardı. Fakat vakit gelmişti. Ortalık kararırken oyun bitti. İkiye karşı üçle Grup galip geldi.
Nasıl oynadılar:
İdman Grubu geçen mağlubiyetin acısını çıkarmak için çok çalıştı. Bilhassa merkez muhacim (hücum) mevkiine aldıkları Cafer Bey takımın kuvve-i maneviyesini (manevi kuvvet) yükseltmişti. İyi pas tevziatı yapıyordu. Fakat ne yazık ki bu güzel paslar arkadaşları tarafından hüsn-i istimal edilemiyordu (iyi kullanılamıyordu). Mamafih Trabzonlu misafirlerimiz düzgün bir oyun oynadılar. Giresun Spor ve Hilal Muhtelitine (Karmasına) gelince: Çok fena ve noksan teşkil edilen bu muhtelit (Karma) muvaffak olamadı.
Biz bu takımın mağlubiyetinde üç sebep görüyoruz: Evvela: İki kulübün muhteliti (Karması) iyi yapılmamıştı. Hilal'den Murat Bey merkez muavin mevkiine alışmış bir oyuncudur. Onu sağ içe koymakla ne fena olduğunu gördük. Sağ muavin oynatılan Osman Bey iyi bir müdafidir. Müdafaada her vakit muvaffak olan bu genç muavin hattında da azami gayret gösterdi. İkinci sebep: Takımın yorgun bir halde sahaya gelmesi. Otomobilin bozulması ve vak-tinde sahaya yetişmek mecburiyeti yüzünden gençler yaya olarak ve koşar adımla sahaya gelmişler ve yorulmuşlardı. Üçüncü sebep ise: Hilal kalecisi Nevzat Bey'in kalede durmaktan istinkâf etmesidir. Mıntıkamızda Nevzat Bey en iyi bir kalecidir. Ve şimdiye kadarki maçlarda fedakârlığı, soğukkanlılığı ile tanınmıştır. Grup'un ilk iki golünü muhakkak kurtarırdı. Evet, futbolda muhakkak galip gelmek şart değildir. Maksat spordur. Fakat takımına şeref kazandıracak oyuncuların istinkâfı da bilemeyiz, ne dereceye kadar doğrudur.“(1)
Vedat Mazlum
Derginin aynı sayısında Trabzon'dan gelen ekibin birkaç gün sonra şehrimizden ayrılışı ise şöyle aktarılmaktadır.
“Trabzonlu Misafirlerimiz
Arife günü şehrimiz İdman Mıntıkası'na misafir gelen Trabzon “İdman Grubu”na mensup yirmi genç pazartesi günü Loid Tristino vapuruna binerek Trabzon'a gitmişlerdir.
Şehrimizde kaldıkları müddetçe şereflerine Giresun Spor Kulübü tarafından bir çay, Hilal Spor Kulübü tarafından bir dondurma ve Türk Ocağı tarafından mükellef bir yemek ziyafeti keşide kılınmıştır. Gerek Ocak'ta gerek kulüplerde misafirlerimiz dans yapmışlar, bu suretle bulundukları meclisi neşelere gark etmişlerdir.
Trabzonlu misafirlerimiz bilhassa İdman Mıntıkası reisi Sabri Bey'in kendilerine gösterdikleri âsâr-ı mihman nüvaziden ( misafirperverlik) pek ziyade mütehassıs kalmışlardır. Bizim de Sabri Bey'e teşekkür etmek vazifemizdir.”(2)

KAYNAKLAR:
(1) (2) İzler, Mustafa Çulfaz, Monogram Reklam Çözümleri, İstanbul, Mart 2020, s. 380,381,382,384
Görseller:
(3) İzler Dergisi, 01 Temmuz 1926, sayı 16 Hüseyin Gazi Menteşeoğlu Arşivi.

QOSHE - 1926 Yılı İzler Dergisi'nde Giresun - Trabzon Dostluk Maçları- 2 - Hüseyin Gazi Menteşeoğlu
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

1926 Yılı İzler Dergisi'nde Giresun - Trabzon Dostluk Maçları- 2

4 1 1
25.08.2022

İkinci maç:
Grup:3 – Muhtelit (Karma): 2
Hakem: Mösyö Egal
Yan Hakemleri: Ziya ve Hilal'den Sabri Beyler
Bayramın üçüncü günü yapılan bu maç birinciye nazaran daha heyecanlı oldu. Bizim sporcular, Trabzon İdman Grubu'nun antrenörü bulunan Fenerbahçe'nin meşhur müdafii Cafer Bey'in de maça iştirakini kabul etmişlerdi. Hilal Kulübü yalnız iki oyuncusuyla bu muhtelite (Karma) iştirak etmişlerdi. Takımlar şu suretle dizildiler:
Giresun Spor – Hilal Muhteliti (Karması): Şefik (S), Vahdet (S), Mehmet (S), Selahattin (S), Necati (S), Osman (H), Talat(S), Sabah (S), Osman (S), Murat (H), Osman(S)i


İdman Grubu: Tevfik, Naci Akif, Ruhi Süleyman Fehim, Kazım Burhan Cafer(Fener) Faruk Kenan
Merkez muhacim (hücum) mevkiinde oynayan Cafer Bey ileri geri paslarıyla çok güzel bir oyun gösteriyor. Fakat muhtelitin (Karmanın) merkez muavini her yerde Cafer'i takip ediyor, ona adım attırmıyor. Mamafih fırsat buldukça Cafer Bey o meşhur şutlarından savuruyor, fakat herhalde heyecandan olacak, bu şutlar ya direği sıyırıp gidiyor yahut yukarıdan geçiyor. Muhtelit'in (Karmanın) sol müdafii Vahdet Bey çok güzel bir oyun oynuyor, topu uzaklaştırıyor. İlk on beş dakika misafirlerimizin hakimiyeti altında geçti. Sonra tefevvuk bizimkilerde göründü. Artık Muhtelit (Karma) de akınlara başladı. Fakat bu güzel ilerleyişler akim kaldı. Cafer Bey bugün takımını kazandırmak için hem müdafaaya yardım ediyor hem de hücum hattında çalışıyor, idare ediyor.
Birinci haftaym bittiği zaman her iki taraf da sayı yapamamışlardı. Beş dakika dinlenmeden sonra ikinci devre başladı. Oyun çok sert devam ediyor. Muhtelit'ten (Karma) Selahattin Bey harikalar gösteriyor. Her iki taraf da mutlak bir sayı kazanmak için çalışıyor. Grup kalecisi bugün çok güzel kurtarışlar yapıyor, takımını mağlubiyetten kurtarıyor. Nihayet devrenin yirminci dakikasında bizim kale önündeki kargaşalıktan istifade eden Grup sol içi Burhan Bey topa dokunuyor:


Gol…
Grup:1 – Muhtelit (Karma): 0
Bu gol Muhtelit'i (Karmayı) asabileştirdi. Aradan iki dakika geçmemişti ki........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play