We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ROMAN KİŞİLERİ (1)

10 0 1
16.04.2022

Roman yazarı için en önemli özellik yapıtında "kişi yaratmak"tır. Gerçek anlamda kişileri romanlarıyla özdeşleştiren ilk yazarımız Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Sonraları Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Peyami Safa... gibi yazarlarımız kişiler yara­tarak romanda başarılı oldular.
1950'lere dek genelde romanımızda kent, kasaba kişileri ağır basar. Mahmut Makal'ın "bizim köy" çağrısından sonra romanımıza gerçek anlamda "köy kişileri" girmeye baş­lar. Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Samim Kocagöz... gibi önemli yazarlarımız yurdumuzun değişik bölgelerine yönelerek köylülerden "roman kişileri" yaratmayı başarırlar.
Şebinkarahisarlı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğan Kemal Tahir; eğitim, yetişme, yaşayış yönüyle kentli, İstanbulludur. 1938 yargılamasından on beş yıl "mahpus­luk" alır. On iki yıl yatar. Bu on iki yılda durmadan yazarak, 1950'de tutukluluğu son bulduktan sonra önemli romanlarını art arda yayımlar. Kabaca bunları köy romanları, ta­rihsel romanlar, kent romanları biçiminde bölümlendirebiliriz.
Köylü olmayan, köyü bilmeyen Kemal Tahir köy romanlarındaki kişileri tutukevinde yatarken, on iki yıllık yoğn notların,çalışmaların sonunda sürükleyici anlatımıyla okuyucuya sunar.
İlk roman Sağırdere'dir. Çankırı dolaylarındaki Yamören köyü... Murat'ın kardeşi Mustafa yavuklusu başkasıyla evlenince Ankara'ya gider iş tutmaya,........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play