We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

KAM ALİ (ALİ KAM) -1

7 0 0
31.12.2020

"Kam" sözcüğü Kaşgarlı Mahmut'un ünlü yapıtında geçer. Besim Atalay çevinisinin 236. sayfasında: "Kamlar kamuğ armaşdı", "Kamlar birtakım anlaşılmayan sözler söyledi­ler".
"Şaman, ozan, baksı, kam sözcüklerinin eşanlamlı olduklarını biliyoruz. İslamlık öncesin­de bunlar toplumda çeşitli işlevlerle "önder" kişilerdir. İşlevlerinden biri de ır, yır söylemektir. Söylediklerine İslamlık sonrasında "şiir", "türkü" demişiz. Kaşgarlı'nın verdiği tümcede de anlaşılmayan söz olarak nitelenen yırdır, şiirdir.
Kaşgarlı 283.sayfada da şunları söylüyor: "Kam, arpağ arpadı" Buradaki anlam da ar­payı okumak, "büyülemek"tir. Ozanların yalnız çalgı çalan, yır söyleyen kişiler değil, okuyan, büyü yapan, sayrılık sağaltan özelliklerini de unutmayalım.
Kaşgarlı üçüncü ciltin 157.sayfasında da "kam" sözcüğünü "kâhin", "şaman" olarak nitelemiş.
Kaşgarlı bu saptamaları on birinci yüzyılın sonlarında yapmış. Neredeyse günümüzden bin yıl önce. Çalgıların; oklugun, kopuzun... kimbilir kaç bin yıl öncesi var...
Oklugla, kopuzla; yırla, ırla; kamla, şamanla, ozanla, baksıyla, oyunla binlerce yıl önce başlayan Türklerin ses, çalgı, oyun yaratıcılığı değişerek, evrilerek, gelişerek; dili, Türkçeyi kullanarak, Türkçeyi yenileyerek, büyüterek yazına, müziğe, sanata dönüştürdü.
Kamlar, ozanlar eliyle binlerce yıl........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play