We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

DEĞİNMELER

12 0 1
28.11.2020

I
Enver Ziya Karal'ın Büyük Osmanlı Tarihi 4.Cilt'ten, 2. Abdülhamit Döneminde (İstibdat) yasak olan sözcüklerin başlıcaları: "vatan, hürriyet, meşrutiyet, grev, suikast, ihtilal, anar­şi, kıtal (vuruşma, savaş), sosyalizm, dinamit, kargaşalık, hal (tahttan indirme), Makedonya, Girit, Kıbrıs, Yıldız, Murat...
"Mahmut Kemal İnal'ın bastırmak istediği Sadrazam Kamil Paşa'nın Mektupları adlı eseri bir yerinde hal kelimesi geçtiği için reddedilmiştir."
"Devlet resmi gazetesi olan Takvimivekayi Felemenk kraliçesine nişan verilmiş ol­masına dair havadisi neşrederken, tertip hatası olarak ita kelimesi hata suretinde dizil­miş olduğundan 1892'de kapatılmış, 1908 yılına dek çıkmamıştır."
"Sadrazam Sait Paşa, yalnız yazma olarak iki nüshası bulunan İbni Sina'nın Şifa kita­bını Maarif bütçesinden para temin ederek bastırmaya teşebbüs etmiş ve kitabın baskısı bitmek üzere iken, düzeltmelerle meşgul olan zatın, kitabın zararlı olduğuna dair verdi­ği jurnal üzerine baskı işi durdurulup basılmış olan nüshalar da yaktırılmıştır."
"Sansür, yalnız neşredilmekte olan eserlere........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play