We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yine, Bildirgeci Şirket

8 1 1
02.08.2022

Geçen Cumartesi günü fındık alım fiyatı alan desteği ile birlikte 54 Lira olarak açıklandı. Açıklamaya göre dönüm başına verilen 170 Liranın bu fiyata dâhil edildiği anlaşılmaktadır. Yani, açıklanan 54 Lira hiçbir biçimde gerçek alım fiyatı değildir. Önceki yıllarda dekara 100 Kg. verim üzerinden 1,70 Lira fiyata eklenerek duyuru yapıldığı ortaya çıkmıştı. Mazot ve gübre desteği ile birlikte bu sene 2 lira gibi meblağın hesaba dâhil edildiğini yorumluyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de aynı aldatıcı söylemin sürdüğü anlaşılmaktadır. Açıklamada ayrıca “ortalama fiyat”tan söz edilmektedir. Daha önce söz edilemeyen ortalama fiyat ile kastedilen nedir, belli değildir. Bu konulara açıklık gelinceye değin bu konuyu bırakalım.
***
Bu köşede yayımlanan 10.08.2021, 17.08.2021, 24.08.2021 ve 14.09.2021 tarihli yazıda bildirgeci şirketin kamuoyuna, fındık üreticilerine verdiği ültimatoma tepki göstererek, eleştiriler yapılmıştı. Bu yazılara konu edilen en büyük fındık alıcısı şirketin, Trabzon'un Arsin ilçesinde 2021 yılının Temmuz ayında “Fındık Hasadını Kutlama ve Fındık Bildirgesi”ni tanıttığını anımsatalım. Bu bildirgenin en üst temsiliyetle kamuoyuna açıklandığını da, bilmeyenler ve unutanlar için dile getirelim.
Yeşilgiresun Gazetesinin 29.07.2022 tarihli haberine göre bildirgeci şirketin bu sene de benzeri uygulama yaptığı anlaşılmaktadır. Bir önceki seneye göre yiğitliklerinin kalmadığı anlaşılmaktadır! Biraz da mahcup bir anlatımla bu seneki bildirgeyi açıklamışlardır! Öncelikle bir tarım araştırma-geliştirme uzmanı aracılığıyla bildirge açıklanarak, temsiliyet en alt düzeye indirilmiştir. Adına “tarımsal uygulama önerileri” diyerek, düşük bir söylem yakalanmıştır.
Şimdi, bildirgenin içeriğine bakalım: Temmuz ve Ağustos ayında yabancı ot mücadelesine devam edilmesi; hasattan önce dip sürgünlerinin temizlenmesi; erken hasat yapılmayarak doğru hasat dönemine karar verilmesi; fındığın yerden toplanarak işçilik giderinin azaltılması gerektiği belirtilmektedir.
Öncelikle belirtilmesinde yarar vardır: Bunlar, ukalalıktan öteye gitmeyen bir açıklamadır. Hem de boş........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play