We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kapatmanın Sonucu, Plansızlığın Göstergesi

9 1 32
12.04.2022

Yeşilgiresun Gazetesinin 08.04. 2022 günlü nüshasında “Uçtu Uçtu Demiryolu Uçtu” başlıklı haberi okuduk. Haberden Erzincan-Gümüşhane, Tirebolu-Trabzon konvansiyonel demiryolu projesinden vazgeçildiğini; bunun yerine Erzincan-Bayburt-Çaykara-Of-Trabzon hattına hızlı tren yapılacağını; ayrıca bu hatta 35 kilometrelik tünelin yapılacağını öğrendik.
Gazetenin 06.04.2022günlü nüshasında da “CHP'li Mustafa Adıgüzel'den Demiryolu Tepkisi” başlıklı haberi okuduk. Bakanlığın “Ulaştırma 2053 Vizyonu” açıklamasına karşılık milletvekilinin tepkisini haberden öğrendik. Bakanlığın açıklamasında Samsun-Sarp demiryolu hattının olmadığını, Ordu ve Giresun'un olmadığını, Erzincan'dan Trabzon'a, Erzurum'dan Rize'ye hatların var olduğunu belirterek, eleştirilerini sıralamıştır.
***
Planlamanın, gerekliliğini ve önemini her zaman vurgularım. Türkiye'nin kalkınmasında planlamanın katkısı çok büyüktür. Bütün kalkınma hamlelerinin altında planlama başarısı yatar. Planlar, öncelikleri saptar, saptamıştır. Öncelikleri belirleyen birçok faktör vardır. Bunlar ekonomik olduğu kadar toplumsal da olabilir.
1929 Büyük Dünya Bunalımından sonra yapılan yatırımların tümü öncelikler sıralamasının bir ürünüdür. İthalatı yapılan bez, şeker, un gibi temel ürünlerin dış alımı bitirilmiştir. Karabük Demir Çelik Fabrikasının yapılma öyküsünü yazmıştım. Olağanüstü planlama becerisidir. Aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri saptama ve buna göre geleceği öngörme birikimidir.
1960'li yıllardan sonra yapılan planların hepsi bugünlere ışık tutacak ölçüde geniş bir bakış açısına sahip olduğu gibi tüm ayrıntıları da gözetmiştir. Yine bu dönemde Birinci Kalkına Planı gereğince yapılan Konya Ateş Tuğla Fabrikasının öyküsünü de anlatmıştım. ABD tarafından nasıl engellenmeye çalışıldığını da açıklamıştım. Ama 2000'li yıllarda özelleştirme adı altında ihanete uğratılması nedeniyle bugün yerinde yeller esiyor.
Her ne kadar 1960 yılından sonraki planlı dönemde 5 Yıllık Kalkınma Planlarında sürekli nitelik kaybı olmuşsa da Devlet Planlama Teşkilatının kapatılması, tümüyle yanlış olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play