We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fındık Üreticisi Ne Yapmalı

6 1 7
28.06.2022

Fındık üreticisi, yalnızdır, sahipsizdir, örgütsüzdür. Çıkarlarını savunan da yoktur. 24 Ocak 1980 tarihinden sonra fındık üreticisinin bir hamisi de yoktur. Yalnızca fındık üreticisinin değil, tüm tarımsal faaliyet gösterenlerin bir koruyucusu yoktur. Bu tarihten önce fındık, pamuk, kuru üzüm, ayçiçeği başta olmak üzere çok sayıda üründe destekleme alımı yapılmaktaydı. Destekleme alımıyla ilgili kurumsal yapılardan birisi tarım satış kooperatifleriydi. Tabi ki, TMO, Et Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Çay Kurumu gibi kamu iktisadi kuruluşları da destekleme alımı yapmaktaydı. Tüm bu kurumlar, 1980 yılından sonra adım adım tasfiye edilmiştir. Bazıları bugün yaşamaktaysa da işlevleri ya hiç yoktur ya da çok azdır.
1980 yılından itibaren kademeli gerileme 2000'li yıllara kadar sürmüştür. 1980 yılından 2000'li yıllara kadar bazı ürünlerde destekleme alımı yapılırken bazılarında sona ermiştir. Aynı ürüne bazı yıllarda destekleme alımı yapılırken bazı yıllarda yapılmamıştır. Bu kurumların tasfiyesinde ve destekleme uygulamalarının kaldırılmasında Dünya Bankası ve IMF'nin yönlendirmesi, etkisi ve baskısı unutulmamalıdır. Bu uluslar üstü kurumların taleplerine karşın zaman zaman kamuoyunun etkisiyle üreticilerin gelirlerini düzelten önlemler alınmış ise sorunu çözen bir yaklaşım sergilenmemiştir. İşte bu nedenle sürekli gelgitler, ileri geriler yaşanmıştır.
Son yirmi yılda ise durum, tamamıyla vahimdir. Bu dönemde tarımsal üretim ve destek politikaları sürekli olarak üreticinin aleyhine işlemiştir. 1999-2002 döneminde Kemal Derviş politikalarıyla destekleme alımlarına son verildiği gibi tarım satış kooperatiflerinin çökmesi için her türlü politika uygulanmıştır. Yani, öldürücü darbe 1999-2002 döneminde gelmiştir. Son yirmi yılda Kemal Derviş politikaları aynen ve acımasızca uygulanmıştır.
Somut sonuç olarak iç ticaret hadlerinin, tarımın aleyhine olduğunu, bugün herkes dile getirmektedir. Sürekli olarak tarımdan sanayiye ve ticaret........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play