Fındık İhracatçıları, sürekli olarak başarılı ihracat yaptıklarından söz ediyor. Her ay, yayımlanan ihracat miktar ve değeri üzerinden başarı öyküsü yazılıyor. İhracat gelirinin arttığı dile getiriliyor. Gelirden çok miktarın artışı önemsenerek, fındığın ucuza satılmasını gizleme çabaları gözlenmektedir. Fındığın miktarı da önemli olmakla birlikte asıl başarı, kilo başına getirisinin sürekli artış göstermesinin sağlanmasıdır.
Fiskobirlik yöneticilerinin de başarılı olduklarına ilişkin söylemlerini okuyoruz. İhracat yaptıklarını belirterek böbürlendiklerini görmekteyiz. Ancak, 2002 yılının öncesini yok sayarak küçücük miktarlardaki ihracat başarısından söz edilmektedir. Dikkatli bir gözle bakıldığından son yirmi yıldan söz edilerek hatalı bir yol izlendiği görülmektedir. Hemen söyleyelim ki, tarihin tümüne sahip çıkılmadan başarıdan söz edilemez. Umarım, hatalarını fark edebilirler.
***
Fiskobirlik'in 13.05.1981 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında 38, 39, 40, 41 ve 42. iş yılı hesapları görüşülmüştür. Bu yıllara ilişkin faaliyet raporunda 1971 yılından 1979 yılına değin ülkemizin genel ihraç değeri, fındık ihracatının değeri ve Fiskobirlik'in fındık ihracatının değeri yer almaktadır. Bu değerlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:


Her iki tablo birlikte incelendiğinde 1971 yılından 1979 yılına kadar olan 9 yılda ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kıymetli ürünü fındığın toplam ihracat içindeki payının %10 ilâ %15 arasında değiştiği açıktır. Dokuz yıllık ortalamasının % 13 olduğu görülmektedir. Fiskobirlik'in fındık ihracının içindeki payı ise ilk iki yılı çıkardığımızda % 50'nin altına düşmemiştir. Dokuz yıllık ortalamasının % 55 olduğu açıktır. 1976 yılında % 70'e çıkarak zirve yılı olduğu anlaşılmaktadır. Bu yıllarda Fiskobirlik'in ihracatının, genel ihracat içindeki payının % 4 ilâ % 9 arasında değiştiği görülmektedir. Dokuz yıllık ortalamasının % 7'ye karşılık düştüğü hesap edilmiştir.
Bu yılların ikinci yarısından başlayarak uzun yıllar fındık ihracatından “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu” adı altında yüklü miktarda kesinti yapılmıştır. Sadece ihraç geliriyle değil anılan fon kesintisiyle fındık ürününün ülkemiz ekonomisine katkısı çok büyük olmuştur. Bu yıllarda ihracatçılar, Karadeniz-Gaziantep rotasından kaçak yollarla gümrüksüz ve fon kesintisi ödenmeden Suriye üzerinden ihraç yapmıştır. İhracatçılar, bu yıllarda Suriye'nin fındık ihracatı yapma başarısına katkı sağlarken fon payını ödememe ayıbını taşımışlardır. Herkes unutmuş olabilir ama ülkenin 70 Cent'e muhtaç olduğu günlerde ihracatçımızın bu ayıbı, alınlarındaki kara leke olarak ekonomi tarihine kaydedilmiştir. İhracatçılar bu ayıbı işlerken Fiskobirlik, fon ödemelerini tam olarak yaparak ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlamıştır. Kayıtlı ekonominin en büyük ve en güzel örneği olmuştur. Tarih, unutmaz. Ekonomi tarihi de kaydına alır. Biz de bu tarihe bir not düşmüş olalım.
Evet, Fiskobirlik'in bugün toplam ihracatın % 7'si gibi bir oranı yakalaması, artık mümkün değildir. 1938 yılından 1980 yılına değin oluşan birikim 24 Ocak 1980 tarihinden sonra aşama aşama tüketilmiştir. 1999-2000 yılında da Kemal Derviş politikalarıyla Fiskobirlik, tamamıyla teslim alınmıştır. 42 senede oluşan birikim, 42 senede harcanmıştır. Bunun, nedeni tercihlerdir. Üreticinin, öz kurumuna sahip çıkamaması, sahip çıkma bilincinin olmaması bu sonuçlara yol açmıştır. Üretici, haklarına sahip çıkamamaktadır. Sahip çıkacak odası, örgütü, partisi de yoktur. Doğal olarak, 1971-1979 dönemindeki başarının yakalanması mümkün değildir. Bir durum tespiti yapabilmek adına yukarıdaki tabloya yer verilmiştir.
Bu tabloyu sunarak kendilerini başarılı gören ihracatçılarımızın; son yirmi yılı var sayıp öncesindeki 64 yılı yok sayanların gözlerine sokmak isterim.
***
Zafer Bayramını kutladığımız bu günde nereden nereye düştüğümüzü görelim. Zafer Bayramının sonuçlarına, kurtuluşa ve kuruluşa sahip çıkmazsak fındığa da Fiskobirlik'e de sahip çıkmamız mümkün olamayacaktır. Üreticimizin, ihracatçımızın ve üretici örgütü olarak Fiskobirlik'in yöneticilerinin aklına başına toplaması gerekli ve zorunludur. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

QOSHE - Fındık İhracatından Bir Görüntü - A. Dursun Yılmaz
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fındık İhracatından Bir Görüntü

9 0 1
30.08.2022

Fındık İhracatçıları, sürekli olarak başarılı ihracat yaptıklarından söz ediyor. Her ay, yayımlanan ihracat miktar ve değeri üzerinden başarı öyküsü yazılıyor. İhracat gelirinin arttığı dile getiriliyor. Gelirden çok miktarın artışı önemsenerek, fındığın ucuza satılmasını gizleme çabaları gözlenmektedir. Fındığın miktarı da önemli olmakla birlikte asıl başarı, kilo başına getirisinin sürekli artış göstermesinin sağlanmasıdır.
Fiskobirlik yöneticilerinin de başarılı olduklarına ilişkin söylemlerini okuyoruz. İhracat yaptıklarını belirterek böbürlendiklerini görmekteyiz. Ancak, 2002 yılının öncesini yok sayarak küçücük miktarlardaki ihracat başarısından söz edilmektedir. Dikkatli bir gözle bakıldığından son yirmi yıldan söz edilerek hatalı bir yol izlendiği görülmektedir. Hemen söyleyelim ki, tarihin tümüne sahip çıkılmadan başarıdan söz edilemez. Umarım, hatalarını fark edebilirler.
***
Fiskobirlik'in 13.05.1981 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında 38, 39, 40, 41 ve 42. iş yılı hesapları görüşülmüştür. Bu yıllara ilişkin faaliyet raporunda 1971 yılından 1979 yılına değin ülkemizin genel ihraç değeri, fındık ihracatının değeri ve Fiskobirlik'in fındık ihracatının değeri yer almaktadır. Bu değerlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:


Her iki tablo birlikte incelendiğinde 1971 yılından 1979 yılına kadar olan 9........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play