We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bu Gizlilik Neden?

10 1 12
31.05.2022

Bu köşedeki 24.05. 2022 tarihli yazımı “ Bir sonraki yazıda, ikinci organizasyonu kaleme alacağım” cümlesiyle bitirdiğimi anımsatayım. Bir yandan yerel gazetelerin olması gereken okur sayısının azlığından söz ederken diğer yandan “Az sayıda okunduğumu düşünmekle birlikte iki organizasyonun dikkatle izlediği kanısına vardım.” diyerek açıklamaya devam etmiştim.
Çok sayıda okura ulaşmak her yazarın dileğidir. Ama az sayıda okunduğunu bilerek yazmayı sürdürmenin çok daha büyük güdülenme kaynağı vardır: Tarihe not düşmek.
Yazılarımı dikkatle izleyen iki organizasyon olduğunu söyledikten sonra birincisinin bildirgeci şirket olduğunu belirtmiştim. 2021 yılında doğrudan fındık bildirgesini yayımlayan şirketin bu sene Ulusal Fındık Konseyini öne çıkardığını ileri sürerek sorularla konuyu irdelemeye çalışmıştım.
Geçen haftanın devamı olarak bu hafta ikinci organizasyondan söz edeceğim.
***
Yazılarımı dikkatle izleyen ikinci organizasyonun Toprak Mahsulleri Ofisi olduğunu düşünüyorum.
Bu köşede 13.07.2021 tarihine “Hangisi tercih Edilmeli: TMO mu, Fiskobirlik mi?” başlıklı yazıda “Son beş yıla baktığımızda 2016 yılında 6 bin ton, 2017 yılında 137 bin ton, 2018 yılında 7.190 ton, 2019 yılında 73 bin ton ve 2020 yılında 2.061 ton ürün almıştır. 2019 yılında 1.235.146.000 TL ödeyen kurum, 2020 yılında 47.016.000 TL ödemiştir. Son beş yılda alınan 225 bin ton ürünün 208 bin tonu doğrudan, 15 bin tonu da işlenerek stok hesabından çıkarıldığı anlaşılmıştır. Son iki yılda yurt içine 147.256 bin ton kabuklu fındık 5 bin ton da işlenmiş fındık satılmış veya stok hesaplarından çıkarılmıştır. Yani, kurum fındığı ihraç yapmamış iç piyasaya sunmuştur. 2020 yılında alınan kabuklu fındığın ilk madde hesabından çıkarıldığı, ticari mal olarak 60.932 bin tonluk stok ile 7 bin ton........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play