We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Siz hala atanmayı mı bekliyorsunuz!

301 126 56
21.08.2020

Bu ülke yıllardır yolsuzluk ve hırsızlığı "banka hortumlamak" olarak kodladı. Bunun dışında herhangi başka bir "hortumlama" bilmez olduk.

Fakat son 20 yıldır bambaşka bir usulsüzlük yöntemi geliştirildi; İhaleler.

Sizlere bu köşeden devamlı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ihale usullerini, ihale usulleri arasında yer alan istisnai durumlar için tanınan hakların, kamuda nasıl suistimal edildiğini ve bu suistimal sonucu oluşan yolsuzluk ve usulsüzlükleri, tüm ayrıntıları belgeleri ile anlatmaya çalışıyorum.

Bugün size yine 4734 sayılı ihale kanunundan bahsetmeyeceğim. Ancak yine istisnai olarak tanımlanan bir hakkın nasıl suistimal edildiğini anlatacağım. Suistimal edilen yine vatandaşın hakkı…

Neden bahsediyorum?

Nasıl yapılıyor?

Anlatayım…

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "istisnai memurluklar" başlıklı 59'uncu maddesinde özel kalem müdürlükleri kadroları istisnai memurluklar arasında yer almaktadır.

Bu istisnai memuriyet kadrosu hakkında İçişleri Bakanlığı 3 Haziran 2009 tarihinde 14626 sayılı genelge yayınladı. Atamaların nasıl yapılacağının usul ve esaslarını belirledi. Genelgeye göre, özel kalem müdürlüklerine atanacak kişi öncelikle belediyede çalışan memur olacak ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak.........

© Yeniçağ


Get it on Google Play