We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kira ve mülkiyet hakkı

77 7 9
21.06.2022

11.06.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7409 sayılı kanuna eklenen geçici maddeye göre;

* 1 Temmuz 2023 yılına kadar, konutlarda kira artış oranı yüzde 25'tir.

* 12 aylık ortalama TÜFE oranı, yüzde 25 altında kalırsa, konut kira artışında 12 aylık ortalama TÜFE uygulanır.

* Yalnızca konut kiraları için ihdas edilen bu hüküm 11.06.2022- 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenen kira bedeline ilişkin anlaşmalar için geçerlidir

Anayasanın 35. maddesine göre; herkes Mülkiyet ve Miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Söz gelimi, yol geçirmek için veya park yapmak için devlet bir kişinin tarlasını kamulaştırabilir. Ama tarlayı parasız müsadere edemez.

Yüzde 73,5 enflasyon olmasına rağmen, konut kira artışlarını yüzde 25'te tutan yasa, konut sahibinin mal varlığında azalmaya neden olacaktır. Bu nedenle hem Anayasaya, hem de AİHM........

© Yeniçağ


Get it on Google Play