We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kalkınmanın anahtarı devlet ve planlama

80 7 8
07.08.2022

Birinci Dünya Savaşı, 1930 İktisadi Buhranı ve sonrasında İkinci Dünya Savaşı insanlığın 50 yılını götürdü. Genel olarak savaşların ve buhranın ekonomik maliyeti, üretimde daralma, enflasyon, gelişmekte olan ülkelerin kamu borçlarında artış, işsizlik ve yoksulluk olarak sonuçlandı.

Ekonomik sorunlar Demokrasinin askıya alınmasına, dikta rejimlere neden oldu. Dünya, Hitler Faşizmini yaşadı. Bu süreçten gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin tümü etkilendi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için iktisat literatüründe "Kalkınma iktisadi" öne çıktı.

Dünyada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o zamanki adıyla Az Gelişmiş Ülkeler için, büyümeyi, ekonomik ve sosyal gelişmeyi kapsayan kalkınma modellerinde, devletin bazı alanlarda mal ve hizmet üretiminde doğrudan piyasaya girmesi ve bir planlama yapılması önerildi.

Türkiye'de 1933 sonrası devletçilik uygulandı. 1933-1938 Birinci Sanayi Planı ile, sonradan bugünkü hükümetlerin özelleştirdiği fabrikalar yapıldı. Yabancıların elindeki limanlar ve demir yoları kamulaştırıldı. Üstelik bunlar dış açık verilmeden yapıldı.

Bugün küreselleşme süreci, Çin haricinde genel olarak gelişmekte olan ülkelerin aleyhine gelişti. Gelişmekte olan ülkeler için harp tahribatı kadar tahribat........

© Yeniçağ


Get it on Google Play