We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kalkınmada planlama ve denetimin önemi

51 4 33
14.08.2022

Gelişmekte olan ülkelerde piyasa ekonomisi ve tam rekabet önündeki engeller fazladır. Başta demokrasi sorunu, tam rekabet piyasasının önünü kapatıyor. Zira demokrasi yoluyla halk denetimi olmadan siyasi iktidarlar devleti, kamu imtiyazlarını, kamu kaynaklarını siyasi popülizmde kullanıyor. Piyasada haksız rekabet yaratıyorlar.

İstisnası Çin'dir… Ama Çin'de demokrasi yok ve fakat parti içinde denetim var.

Türkiye'de Başkanlık sisteminden sonra, bütçe üzerindeki Meclis denetimi de kalktı. İhale yasası partiye özel yasa haline getirildi. Devlet, parti devleti oldu. Siyasi iktidar kamu ihalelerini istediğine ve istediği şartlarla pazarlık yoluyla veriyor.

Dünyada ekonomik krizlerin temelde iki nedeni olmuştur:

* İlki, spekülatörlerin piyasaları bozmaları ve hükümetleri kontrol etmeleri;

* İkincisi ise siyasi popülizmdir.

Gelişmekte olan ülkelerde; piyasada rekabetin sağlanması, haksız rekabetin, kırılganlığın ve siyasi popülizmin önlenmesi açısından Makro Planlama yapmak gerekir.

Planlama ile sermaye piyasası ve reel ekonomi arasında, finans sektörü ile reel sektör arasında koordinasyon ve denge sağlanır. Spekülatif piyasalar önlenmiş olur.

Popülizm kaynakların en etkin bir şekilde dağılmasını engeller. Çünkü popülizmde hedef kamu ve özel kaynakların etkin dağıtılması değil, siyasi oy hesabıdır.

Planlama, gerek özel tasarrufların ve gerekse kamu........

© Yeniçağ


Get it on Google Play