Asgari ücrette düzeltmeye gitmek Türkiye açısından önemlidir, zira tüm ücret seviyesi de asgari ücrete göre değişiyor.

2023 asgari ücret görüşmeleri baştan sakat doğdu. Çünkü işçiyi temsil eden TÜRK-İŞ, Çalışma Bakanlığı'nın anketinden çıkan 7.845 TL'yi baz alarak müzakereye oturduğunu açıkladı. Öte yandan da aynı TÜRK-İŞ yoksulluk sınırını 24.185 lira olarak açıklıyor.

Asgari ücret pazarlığında işçi yoktur.

Pazarlıkta doğru olan TÜRK-İŞ'in, önerdiği ücretin düşürüleceğini de hesap ederek, elde etmek istediğinden yüksek teklifle masaya gelmesiydi. Oysa ki şimdi TÜRK-İŞ bu teklifi ile işçi tarafında değil, Hükümet tarafında yer almış oluyor. Masada işçi yok demektir.

Anayasanın 55. maddesi ilk fıkrası; ''Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.'' şeklindedir. Bu şekilde anayasa tarafından güvenceye alınmış olan asgari ücretin aynı zamanda Anayasaya uygun kanunlarla da yasal altyapısı da tamamlanmıştır. Asgari ücret tespit komisyonu da bu yasal altyapılardan birisidir. Gel gör ki, mevcut haliyle asgari ücret masasında işçi temsil edilmiyor.

*Asgari ücret tespit komisyonu 15 kişidir. Bunun beşi işçi temsilci, beşi Hükümet temsilcisi, beşi de işveren temsilcisidir. Devlet de işverendir. Demek ki masada işçi temsilcisi üçte birdir. Bu durumda 15 kişilik komisyon 16 kişi olmalı, 4 devlet, 4 işveren, 8 kişi de işçi temsilcisi olmalıdır.

*Asgari ücret tespit komisyonuna en fazla üyesi olan TÜRK-İŞ katılıyor. TÜRK-İŞ'in üye sayısı da 1.213.439'dur. Türkiye de toplam işçi sayısının yüzde 7,9'u demektir. Yani masada işçilerin yalnızca yüzde 7,9'u temsil ediliyor. Yüzde 92,1'i temsil edilmiyor.

*Yasal değişiklik yapılarak asgari ücret masasında tek başına TÜRK-İş değil, tüm işçiler temsil edilmelidir.

TÜFE, asgari ücret tespitinde bir tuzaktır.

Asgari ücretin beklenen TÜFE artı büyüme kadar artırılması gerekiyor. Ancak, TÜFE oranları; İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı geçinme endeksi ve ENAG gibi bağımsız araştırma gruplarının açıkladıkları enflasyonun çok altında kalıyor. Dahası işçiyi daha çok etkileyen gıda fiyatlarındaki artış, TÜFE'nin üstünde seyrediyor. Söz gelimi Kasım ayında TÜFE oranı yüzde 84,39 oldu ve fakat gıda fiyatlarındaki artış yüzde 102,55 oldu.

Asgari ücret tespitinde, TÜİK'in TÜFE'sini baz almak, işçiler için bir tuzaktır.

AKP iktidarı Türkiye'yi sendikasızlaştırdı.

AKP iktidarı çeşitli yollarla, sendikasızlaşma yarattı. 2002 yılında işçilerin yüzde 58,6'i sendikaya kayıtlı idi. Bu oran 2022 de yüzde 14,32'ye geriledi. Halen Türkiye'de 15 milyon 294 bin 362 işçiden yalnızca 2 milyon 189 bin 645'i "sendikalı"dır.

İdeolojik mahviller, ideolojik sendikalar kurdurdu. Hükümetler sarı sendikalar kurdurdu. İşçi hakları ikinci planda kaldı. İşçiler de buna alet oldu. Gerçekte sendikalar işçi haklarını korumalıdır. Bunun için de, halen mevcut üç konfederasyon tek bir konfederasyon haline getirilmelidir.

İşçiler, dayanışma içinde kalmadılar. Örgütlenemediler. Aksi halde şimdi olduğu gibi hükümet, asgari ücret masasında işçilerle istediği gibi oynamaya devam edecektir.

Hangi ülkede ve hangi koşulda olursa olsun, organize olamayan, baskı grubu oluşturmayan işçi kesiminin hakları kolayca gasp edilmiştir. Bu nedenle hak verilmez alınır.

QOSHE - İşçi hakları tırpanlandı - Esfender Korkmaz
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İşçi hakları tırpanlandı

57 0 17
09.12.2022

Asgari ücrette düzeltmeye gitmek Türkiye açısından önemlidir, zira tüm ücret seviyesi de asgari ücrete göre değişiyor.

2023 asgari ücret görüşmeleri baştan sakat doğdu. Çünkü işçiyi temsil eden TÜRK-İŞ, Çalışma Bakanlığı'nın anketinden çıkan 7.845 TL'yi baz alarak müzakereye oturduğunu açıkladı. Öte yandan da aynı TÜRK-İŞ yoksulluk sınırını 24.185 lira olarak açıklıyor.

Asgari ücret pazarlığında işçi yoktur.

Pazarlıkta doğru olan TÜRK-İŞ'in, önerdiği ücretin düşürüleceğini de hesap ederek, elde etmek istediğinden yüksek teklifle masaya gelmesiydi. Oysa ki şimdi TÜRK-İŞ bu teklifi ile işçi tarafında değil, Hükümet tarafında yer almış oluyor. Masada işçi yok demektir.

Anayasanın 55. maddesi ilk fıkrası; ''Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.'' şeklindedir. Bu şekilde anayasa tarafından güvenceye alınmış olan asgari ücretin aynı zamanda Anayasaya uygun kanunlarla da yasal altyapısı da tamamlanmıştır. Asgari ücret tespit komisyonu da bu yasal altyapılardan birisidir. Gel gör........

© Yeniçağ


Get it on Google Play