We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Devleti dışlamanın maliyetini çekiyoruz

58 7 1
27.05.2022

Küreselleşme ile birlikte, piyasa ekonomisine dayanan gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerle aynı şablonu uyguladı. Bu nedenle bu ülkelerde devlet dışlandı, piyasa spekülatif ve kırılgan bir yapı kazandı.

Gerçekte ise, devlet piyasa ekonomisindeki başarısızlıkları telafi eder. Aksak rekabet şartlarını düzeltir. Ülke kalkınmasında etkili olan eğitim, sağlık ve çevre gibi sosyal faydası yüksek olan hizmetleri yapar veya organize eder.

Türkiye 1933 sonrası devletçilik uygulaması ile birinci beş yıllık sanayi planlaması yaptı ve sonradan özelleştirme kapsamında özelleştirilen kamu yatırımlarını o dönemde yaptı. Limanları ve demiryollarını devletleştirdi.

1963 planlı dönemde karma ekonomi uygulaması ile imalat sanayii gelişti.

Pratikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayırımı; fert başına düşen GSYH ayırt edilir. Ancak Tek başına GSYH yeterli değildir. Söz gelimi Katar ve Suudi Arabistan'da petrol gelirleri nedeni ile fert başına GSYH yüksektir. Ama bu ülkeler kalkınmış ülkeler değildir. Bu nedenle kalkınma kriteri olarak sanayileşmeyi de eklemek gerekir.

Günümüzde sosyal ve insani gelişme de gelişmiş ülke kriteridir. Hatta Eğitim ve sağlık düzeyini de içeren İnsani Gelişme Endeksi bu günkü gelişmiş ülke........

© Yeniçağ


Get it on Google Play