We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dalgalı kur sistemi neden değişmelidir?

73 4 3
13.05.2022

Dünyada dış ticarette rekabet için "Kur savaşları" yaşanırken, bizde 2018'de ve sonrasında yaşanan kur şokları ile yaşanan TL'nin değer kaybı ihracatta avantaj sağlayamadı, yalnızca maliyet getirdi.

Türkiye AKP iktidarının ilk on yılında kur tuzağına düştü ve ithalata bağımlı üretim yapısı oluştu. Başkanlık sisteminden sonra yabancı yatırım sermayesi çıkınca, bu tuzak derinleşti. TL krizine dönüştü. Şimdi de tüm Göstergeler krizin derinleştiğini işaret ediyor.

Ekonomik istikrarın bu kadar bozulmasına önce ekonomi yönetiminde yanlışlar ve hükümete olan güvenin düşmesi neden oldu. Dalgalı kur politikası da krizin ömrünü uzattı.

Aralık 1999'da Türkiye IMF ile 1999-2002 dönemi için yapılan 17. stand-by düzenlemesinde, sabit kur temelinde iki farklı dönem öngörülmüştü. 2000 ve 2001 Haziran ayına kadar devam edecek ilk 18 ayda, "Enflasyon hedefine yönelik kur sepeti" uygulanacaktı. Döviz kurları hedef TÜFE kadar artırılacaktı. 2001 Haziranından sonraki ve 2002 sonuna kadar sürecek ikinci 18 aylık dönemde "Kademeli olarak genişleyen bant" uygulamasına geçilecekti. Başka bir ifade ile Para Kurulu (Currency Board esasına göre çalışan hareketli çıpa (crawling pep) sistemi olacaktı.

2000 yılı için kur artışı, TÜFE hedefi olan yüzde 20 kadar belirlenmişti. Ne var ki 2000 yılında TÜFE oranı Yüzde 39 olunca karaborsada döviz kuru yükseldi. 2001 yılı Şubat........

© Yeniçağ


Get it on Google Play