Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ emekli olduktan sonra giriştiği kitap yazma çalışmalarını yeni eserler kaleme alarak sürdürüyor. Atatürk’le ilgili çalışmaları dikkat çeken Başbuğ bunlara bir yenisini daha ekledi. Başbuğ, yeni kitabı “Atatürk Anlatıyor / Biz Türk Milliyetçisiyiz” kitabında Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını mercek altına alıyor. Bunu yaparken Anayasa’da vurgulanan Cumhuriyetin niteliklerine dikkat çekip 2. maddeyi hatırlatıyor:

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

Kitabın amacının, Türkiye Cumhuriyeti’nin “bağlı” olduğu “Atatürk milliyetçiliği”nin, daha doğru bir tercihle Atatürk’ün kendi ifadesi ile “Türk milliyetçiliği”nin ne olduğunu anlaşılır bir şekilde ortaya koymak olduğunu belirten Başbuğ, Atatürk’ün Türk milliyetçiliği tanımına dikkat çekiyor:

“Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve uluslararası temaslarda ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla dengeli bir şekilde yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktır.”

Anayasa’nın 2. maddesine kadar girmiş bulunan “Atatürk milliyetçiliği” kavramı aslında 12 Eylül askerî müdahalesi sonrası Kenan Evren’in sık sık vurgulamasıyla vücut bulmuş bir kavram olarak her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalı kavramın Kenan Evren ve ekibinin vücuda getirdiği bir anayasada yer alması şaşırtıcı değildir. Kavram tartışmalı ve yanlıştır; “Atatürk milliyetçiliği” diye bir tanım olamaz. Çünkü Atatürk, bizzat kendisi Türk milliyetçisidir… Bunu da; “Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyet'imizin dayanağı Türk camiasıdır. Bu camianın fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa o camiaya dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur” sözü ve benzerleriyle çok net olarak ortaya koymuştur.

Atatürk’ün kendi ifadesi ile “Türk milliyetçiliği”nin ne olduğunu anlaşılır biçimde ortaya koyma gayretine girişen İlker Başbuğ’un bu önemli çabasının, aynı hedefi amaçlayan başka çalışmalara da öncülük etmesini ve bu konudaki kavram kargaşasının son bulmasını dilerim.

Kırmızı Kedi Yayınevi

Tel:(0212) 244 89 82

_________________________

Cumhuriyet’in efsane bakanı

Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı ilk döneme icraatlarıyla damga vuranlardan bir isim olan Mustafa Necati’nin hayatı, “Devrimin Çoban Yıldızı / Mustafa Necati” adıyla kitaplaştı. Cumhuriyetin kuruluşu ile özdeşleşen Mustafa Necati Bey’in kısa ömrünün belgesel romanı Cumhur Utku tarafından kaleme alındı. Özellikle Atatürk’ün yaşadığı yıllar eğitimsel gelişmeler açısından önemli ilklerin gerçekleştiği yıllardır. Atatürkçü eğitime ilişkin tüm uygulama, yöntem ve eğitim kurumlarının başarıya ulaşmasında eğitimi yönlendiren siyasî iradenin etkisi büyüktür. Dönemin Eğitim Bakanları bizzat yeniliklere ve gelişmelere öncülük etmişlerdir. Bu bakanlar içinde Mustafa Necati’nin önemli bir yeri vardır. Mustafa Necati Bey (Öldükten sonra çıkan soyadı kanununda Uğural soyadı verilmiştir) İzmir’de 1894 yılında doğmuş, 1929 yılı başında henüz 35 yaşında hayata veda etmiştir.

Öğretmen, okul yöneticisi, avukat, hukuk müşaviri, yazar, gazeteci ve gür sesli bir hatip, Müdafaayı Hukukçu, Kuzey Ege dağlarında Kuvvayi Milliye Müfreze Komutanı… Kurtuluş savaşının cephe gerisindeki İstiklal Mahkemeleri üyesi ve başkanı…

Lozan Antlaşması’nın kabulünden hemen sonraki uygulamalarda mübadele (yer değiştirme) ve mübadillerle ilgili esasları koyan, ilk Mübadele ve İskân Bakanı… Medeni Kanun’un son hazırlıklarını tamamlayan çalışkan bir Adalet Bakanı… Millî Eğitim Bakanlığı süresinde bakanlık örgütünü yeniden düzenleyen, yeni harf, yeni rakam, yeni ölçü birimleri kanun tasarılarını hazırlayan, planlayan, kanunlaşmasını sağlayan, Millet Mekteplerinin açılacağı gün apandisit patlamasından ölen devrimin çalışkan karıncası… Türk Devrimi önderi Gazi Paşa’nın ona verdiği her görevi yerine getirmekte duraklamayan, devrimin yorulmayan kolcusu, küllenmeyen ateşi, sönmeyen Çoban Yıldızı…

Cumhur Utku bu çalışmasıyla Cumhuriyetin 100’üncü yılında Cumhuriyetin kuruluşu ile özdeşleştirdiği Mustafa Necati Bey’in kısa ömrünün hüzünlü romanını okurlarıyla paylaşıyor.

Berfin Yayınları

Tel:(0212) 513 79 00

Yeni maceralara doğru…

Fantastik kurgu romanları ilgiyle okunan Recep Turhan, yeni kitabı, “Dedektif Şiko / Yelken Krallığı”nı okurlarıyla buluşturdu:

Hayatın kıyısında bir yerlerde, tek amaçları yaşama tutunmaya çalışmak olan Şiko ve arkadaşları, hiç beklemedikleri bir anda kendilerini uslanmaz birer keşif yolcusu ve amansız savaşçılar olarak bulur. Sadece kendilerinin değil yaşadıkları dünyanın da kaderini değiştirecek fırsat ayaklarına gelmiştir.

Akıl oyunlarına doyacağınız, macera ve heyecanın git gide arttığı altı büyük olayı Şiko ile birlikte çözerken dostluğun, sadakatin ve inancın neleri başardığına tanık olacaksınız.

Sayfalarını her yaştan okura açan Dedektif Şiko fantastik romanı, bundan sonra olacaklardan sorumlu değildir.

Zekâ, irade ve sabrın etkilerini iliklerinizde hissedeceksiniz. Sizin için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Cenova Yayınları

Tel: (0530) 223 28 28

QOSHE - Atatürk Türk milliyetçisiydi - Ahmet Yabuloğlu
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Atatürk Türk milliyetçisiydi

10 1
25.03.2024

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ emekli olduktan sonra giriştiği kitap yazma çalışmalarını yeni eserler kaleme alarak sürdürüyor. Atatürk’le ilgili çalışmaları dikkat çeken Başbuğ bunlara bir yenisini daha ekledi. Başbuğ, yeni kitabı “Atatürk Anlatıyor / Biz Türk Milliyetçisiyiz” kitabında Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını mercek altına alıyor. Bunu yaparken Anayasa’da vurgulanan Cumhuriyetin niteliklerine dikkat çekip 2. maddeyi hatırlatıyor:

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

Kitabın amacının, Türkiye Cumhuriyeti’nin “bağlı” olduğu “Atatürk milliyetçiliği”nin, daha doğru bir tercihle Atatürk’ün kendi ifadesi ile “Türk milliyetçiliği”nin ne olduğunu anlaşılır bir şekilde ortaya koymak olduğunu belirten Başbuğ, Atatürk’ün Türk milliyetçiliği tanımına dikkat çekiyor:

“Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve uluslararası temaslarda ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla dengeli bir şekilde yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktır.”

Anayasa’nın 2. maddesine kadar girmiş bulunan “Atatürk milliyetçiliği” kavramı aslında 12 Eylül askerî müdahalesi sonrası Kenan Evren’in sık sık vurgulamasıyla vücut bulmuş bir kavram olarak her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalı kavramın Kenan Evren ve ekibinin vücuda getirdiği bir anayasada yer alması şaşırtıcı değildir. Kavram tartışmalı ve yanlıştır; “Atatürk milliyetçiliği” diye bir tanım olamaz. Çünkü Atatürk, bizzat kendisi Türk milliyetçisidir… Bunu da; “Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk........

© Yeniçağ


Get it on Google Play