We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türk faşizminin karakteri

15 5 56
12.01.2019

Faşizm, İtalya’da Mussolini döneminde ortaya çıktı. Daha sonra Almanya’da Hitler, İspanya’da Franko, Portekiz’de Salazar, Endonezya’da Sukarno, Arjantin’de Peron, Şili’de Pinochet ve başka ülkelere yayılarak günümüze kadar varlığını sürdürdü. Bu tarihsel süreçte her ülkenin kendi koşullarına göre niteliğe bürünen faşist hareketlerin birçoğu kendilerini faşist olarak nitelemedi. Ancak her birinin benimsediği faşizmin genel ilkeleri vardı. Bunlar, liderlik ilkesi, milliyetçilik ve vatanseverlik ilkesi, ırkçılık ve üstün ırk ilkesi, otoriterlik ve totaliterlik ilkesi, rejim karşıtlarına terör uygulanması ilkesi, popülizm ilkesi ve antikomünizm ilkesidir.

Bu ideolojik ve siyasal ilkeler, faşizmin olduğu her ülkede geçerli olmuştur. Ayrıca ister iktidarda ister muhalefette olsun tüm faşist partilerde devlet ve toplum yaşamının tüm alanlarını kapsayan tek ideoloji, tek tip düşünce, tek lider, tek devlet, tek millet, tek ırk, tek dil, tek din, tek mezhep diktatörlüğü geçerlidir. Ancak her ülkedeki uygulama başka ülkelere örnek teşkil ederken, o ülkenin özgün koşulları ve tarihsel geleneklerine göre bazı farlılıklar da içermiştir.

Türkiye’deki faşist hareket Hitler’in Nazizm’ini temel alarak kendisini ülkücü ve milliyetçi hareket olarak tanımlamıştır. Türk faşizmi, Hitler faşizminin etkili olduğu 1930 boyunca Kemalist iktidarın özdeş toplum yaratma çalışmaları için temel teşkil eden Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi........

© Yeni Yaşam