We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sosyalizmi savunmak-Musa Piroğlu

5 0 0
07.10.2019

Emperyalist kapitalist sistem, insanlığın var oluş koşullarını ve bir bütün olarak doğal sitemi tehdit eden bir noktaya ulaşmış bulunuyor. Dünya, büyük güçlerin yeniden paylaşım mücadelesinin yol açtığı bir savaş alanına dönüşürken yoksulluk, iç savaşlar ve katliamlardan kaçan milyonlar büyük göç dalgaları halinde kendilerinden çalınan yaşamların peşinden metropol ülkelere akmaya başlamış durumda. Yerleşik devlet yapıları, büyük mülteci hareketleri ile yüz yüze geliyor. Kapitalizm, dünya ve insanlığa yok oluşu dayatıyor.

Yaşanan küresel yıkımdan çıkış ve sürdürülebilir bir dünya arayışı, bir dizi tartışmayı kaçınılmaz hale getiriyor. Ufku, kapitalizm ötesini göremeyen bir dizi teorisyen, tartışmayı insancıl ve ekolojist bir kapitalist üretimin mümkünlüğü ile sınırlayıp emperyalist devletlere karşılığı olmayan çağrılar yapmaya başladılar. İster insani yıkımı isterse ekolojik yok oluşu durdurmaya yönelik olsun, bu çağrıların ortak özelliği üretimin karakterine ve emperyalizmin yapısına dokunmadan birtakım anlaşmalar ve insani çıkışlarla yaşanmakta olan insani ve küresel yıkımın durdurulabileceğine dair naif bir beklentiyi dillendirmeleridir. Bu çabalar ve arayışlar iyi niyetli olmakla beraber gerçekliğin yüzeyinde gezindikleri için karşılıksız kalmaya mahkûmdurlar.

Bununla birlikte son zamanlarda çok bilinçli bir şekilde Marksist-Leninist teori ve politikayı hedef alan, sosyalizmi kaba bir otoriterizm tanımlaması temelinden hareket ederek faşizm ve benzeri devlet şekilleri ile eşitleyerek karalayan girişimlerde bir artış yaşanmaya başlandı. Doğrudan ya da dolaylı olarak emperyalist tekeller tarafından finanse edilen ya da yönlendirilen kimi yazarlar ve kurumlar, kapitalizmin karşısında tek alternatif olan sosyalist üretimi ve onun........

© Yeni Yaşam