We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sol, eski sol değil-Musa Piroğlu

29 0 0
11.06.2019

Tekrar ettirilen İstanbul seçimleri bir kere daha gösterdi ki, Erdoğan farklı ideolojik geleneklerden, kimliklerden, sınıfsal yapılardan gelen geniş bir kitleyi kendisine karşı birleştirmeyi başarmış bulunuyor. Kendi tabanını konsolide ederek yukarıdan aşağı yeni bir toplumsal inşaya dayanan proje, kaçınılmaz bir şekilde kendinden olmayan ya da zamanla kendi denetim alanı dışına çıkan bütün toplumsal grupları düşmanlaştırma eğilimine girdi. Tabanın kendisini, maddi ve toplumsal ayrıcalıklarını sürekli saldırı altında hissederek birbirine daha fazla kenetlenmesi tezine yaslanan strateji, düşman görülene karşı her çeşit saldırganlığın hoş görülmesini sağladı. Bu politika bir dönem için başarılı olsa da hayatın kendi akışı üst kimlik üzerinden yan yana görünen kitle içerisinde sınıfsal çatlamaların oluşmasını engellemeye yetmezdi ve yetmedi de.

Patronla işçiyi, yoksulla zengini kimliksel çıkarlar üzerinden yan yana getiren siyaset, ekonomik krizin derinleşmesine paralel olarak sınıflar arası dikey bölünmeyi tetiklerken, aynı zamanda üst sınıflar arasında kristalize olan çıkar çatışmalarını kışkırtarak yatay bölünme ve çatlaklara da yol açtı. Oluşan çatlak büyüme eğilimi gösteriyor. İronik bir şekilde kimlik siyaseti üzerinden dışarıda kalmaları, düşmanlaştırma siyaseti AKP tabanı dışında kalanlarda da benzer bir bütünleşmeyi tetikledi.

Kimlik temelinde yaşam tarzlarını saldırı altında gören toplumsal yapılar, hızla saray karşısında ortak duruş gösteren kendiliğinden bir yan yana geliş yaşadılar. AKP tabanının aksine bir yaşamsal bütünlük göstermeyen ancak saray iktidarını kendi varoluşuna tehdit olarak gören bu toplumsal doku neredeyse yılda bir karşısına dikilen sandık marifetiyle, sandık üzerinden bir ortaklaşma yarattı, yaratmaya devam ediyor.........

© Yeni Yaşam