We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Entweder Sozialismus oder Barbarei!*-Musa Piroğlu

17 0 0
01.10.2019

Rosa Luxemburg, 20. yüzyıl başlarında dünyanın yaşadığı dehşeti, halkların geldiği yol ayrımını tarihe mal olan bir haykırışla ifade etmiş, Almanya işçi sınıfına ve devrimci hareketine “ya sosyalizm ya barbarlık” diyerek seslenmiş ve devamla şu cümleleri eklemişti: “Bir zamanlar Friedrich Engels’in dediği gibi: ‘Burjuva toplumu yol ayrımında, ya sosyalizme geçecek ya da barbarlığa ricat edecek…’ Bugün tam da Friedrich Engels’in bir nesil önce öngördüğü gerçekle yüzleşiyoruz: ya emperyalizmin zaferi ve antik Roma’da görüldüğü üzere, tüm medeniyetin çöküşü, insansızlaşma, yıkım ve yozlaşma, büyük bir mezarlık ya da emperyalizm ve onun savaş yöntemine karşı uluslararası proletaryanın bilinçli faal mücadelesi demek olan sosyalizmin zaferi.” Ve insanlık bu seslenişten yaklaşık yüz yıl sonra bugün Rosa’nın seslendirildiği yol ayrımına varmış buluyor. Ya yok oluş ya sosyalizm.

Haftaya büyük iklim greviyle başlayan ülke, haftayı büyük İstanbul depremiyle noktaladı. Bir yanda kâra dayalı kapitalist üretimin, sadece doğal kaynakları değil doğanın kendisini yıkıma uğratarak insanlığı getirdiği yıkım duruyor. Dünya, görmezden gelinemeyecek bir iklim krizi ile karşı karşıya. Uzak olmayan bir gelecek içerisinde doğal yaşam olanakları bitmek üzere ve dünya insanlık için yaşanamaz bir konuma gelmiş bulunuyor. Bir yandan dünya ısınır ve buzullar erirken diğer yandan su ve gıda kaynakları tükeniyor. Bütün haftaya damgasını vuran ve tüm dünyada ses getiren iklim grevi eylemlilikleri bu dehşet duruma dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İstanbul depremi ise ülke halklarına doğal ve kentsel yağmanın, ranta dayalı inşaat sektörünün ve insan hayatını hiçe sayan kentleşmenin yakın ve yıkıcı bir tehdit haline geldiğini büyük bir sarsıntıyla tekrar gösterdi. Deprem, şehrin bunca yıkımdan ve uyarıdan sonra........

© Yeni Yaşam