We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Büyük fotoğraf netleşiyor-Musa Piroğlu

14 7 62
05.03.2019

Tüm dikkatler ve anlama çabası ülke gündemine ve Suriye dolayımıyla Ortadoğu’ya yoğunlaşmış durumdayken, Hindistan ve Pakistan arasında meydana gelen sıcak çatışma dikkatlerin bu bölgeye kaymasına yol açtı. Bu noktada Keşmir meselesi ve tarihsel karşıtlıklar üzerinden izah çabaları belli oranda öne çıkmış bulunuyor. Tersten yaşanmakta olanların bir bütün olarak emperyalizm meselesiyle birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan analizler de yapılmaya başlandı. Eşyanın tabiatı gereği bütünü anlamadan parçayı kavrama çabası her zaman eksik kalacaktır. Bu noktada küresel gelişmelerin kabaca olsa da tarif edilmesi, gerek Ortadoğu gerek Pakistan–Hindistan meselesi, gerekse Venezuela meselesini daha anlaşılır hale getirecektir. Bütünü anlama çabası kaçınılmaz olarak emperyalizm tartışması ile birlikte ele alınmak durumundadır. Bu noktada antiemperyalist mücadelenin bittiği iddialarına inat hayat, yeniden Lenin’e dönmeyi, emperyalizmin siyasal boyutlarını onda aramayı dayatmaktadır.

Lenin, emperyalist dünyayı kabaca dünyanın emperyalist ülkeler tarafından paylaşılması olarak tarif ederken, yeni güçler ortaya çıktığında dünyanın yeniden paylaşılmasının gündeme geleceğini vurgulamıştı. Eşitsiz gelişimden hareketle sonradan ortaya çıkan yeni güçlerin, eski güçler ve onların şekillendirdiği statüko ile rekabete gireceğini ve bu rekabetin kaçınılmaz olarak yeniden paylaşım mücadelelerine ve savaşlarına yol açacağını öngörmüştü. Yaşanmakta olanlar Lenin’in öngörülerinin doğrulanmasından başka bir şey değildir. Küresel coğrafyada başta Çin olmak üzere ortaya çıkan yeni güçler emperyalist dünyayı bir yeniden paylaşıma zorlarken, eski konum ve gücünü koruma derdinde olanlar statükoyu koruma çabasına girmiş bulunuyorlar. ABD ve Çin arasında yürüyen bu kavga tüm dünya ülkelerini bu iki grup........

© Yeni Yaşam