We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Beklentiler ve gerçekler

16 5 26
01.01.2019

Yeni yıl meselesi bir yanıyla eskiyen yılın değerlendirilmesini içerirken, diğer yanıyla yeni yıldan nelerin beklendiğini de işaret eder. İnsanlar kendi özel hayatlarında dair olduğu kadar, toplumsal yaşama dair de çeşitli beklentilere sahiptir. Ne yazık ki bir şeyin olmasının beklenmesi ile onun olabilirliği aynı anlama gelmez. Gerçekleşebilir beklentilere girmek kişiyi ya da toplumsal yapıyı, bu beklentiyi realize etmek için çabaya sevk etiği için faydalı bir durumdur. Fakat gerçekleşmesi mümkün olmayan beklentilerin içerisine girmek aksi sonuçlar doğurur. “Rüyalarla hayat arasında bir bağ varsa her şey yolundadır.” Lenin’in Pisarev’den yaptığı bu alıntıyı beklentilerle gerçekler arasında bir bağ varsa, her şey yolundadır şeklinde revize ederek okuyabiliriz.

Siyasal beklentilerin hayatla bağı siyasal mücadelenin imkan ve kapasitesi ile ilişkilidir. Bu ilişkide belirleyici olan, beklenti içerisindeki yapının bu beklentisinin toplumsal dinamikler ve bu dinamiklerin güçleri ile uyumlu olup olmadığı meselesidir. Sınıflar mücadelesi içerisinde verili sınıfsal dinamikler, bu dinamiklerin hareket kabiliyeti ve potansiyelleri doğru hesaplanmadan beklentiler içerisine girmek söz konusu hesapsızlık nedeniyle, bu beklentilerin boşa çıkmasına yol açabilir. Elbette toplumsal mücadelede beklentiler, farazi kurgular üzerinden değil, büyük oranda yaşanmış deneyimlerden yola çıkılarak şekillendirilir. Sorun yaşanmış deneyimlerin ortaya çıktığı koşulların yeni dönemde benzer şekillerde var olup olmadığı sorunudur.

Saray anayasal bir baskı düzenini adım adım kurarken, toplumsal muhalefetin bu inşa sürecini durdurmayı bırakın yavaşlatmakta bile yetersiz kalması, yaşanan saldırılar karşısında büyük tepkilerin oluşmasını bekleyen kişi ve kitleler nezdinde ciddi hayal kırıklıklarının oluşmasına ve giderek mücadeleye olan inancın........

© Yeni Yaşam