We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mustafa Kemâl’in hastalığı, ölümü, cenâzesi 120

20 0 0
17.01.2019

Mareşal Fevzi Çakmak efsânesi

Cemal Kutay'ın Millet mecmûasının 1 Ağustos 1946 târihli 27. sayısından (s. 3) öğrendiğimize göre, İstanbul'da, DP listesinden katıldığı 21 Temmuz 1946 Umûmî Seçimlerinde, iki yüz bine yakın rekor reyle Müstakil Millet Vekîli seçilmişti…

10 Kasım 1950 sabahı vefât ettiği zamân, resmî makamların lâkaydîlerine mukabil, memlekette yer yerinden oynadı… Bâyezid Câmii'nden kalkan cenâzesinde öylesine izdihâm yaşandı ki askerî merâsim yapılamadı ve tâbûtu Eyüp Mezarlığı'na kadar eller üstünde taşındı… Artık bahis mevzûu olan, sâdece bir cenâze merâsimi değil, (üzerinde ibretle düşünülmesi lâzım gelen) târihî bir hâdiseydi:

“Büyük asker Mareşal Fevzi Çakmağın cenazesi dün yüzbinlerce halkın iştirakiyle Eyüpteki ebedî istirahatgâhına tevdi edildi.

“Nişantaşındaki evinden alınan cenaze eller üstünde Bayezit camiine getirildiği vakit, tabutu takip eden kalabalığın bir ucu Türbe'de bulunuyordu. Bayezit meydanında mahşerî bir kalabalık vardı. O koca meydanda havuz, kalabalık arasında bir nokta gibi kalmıştı.

“Cenaze tam saat 12.15 de camie getirilerek arka taraftaki musalla taşına kondu. Camiin içi ve dışı namaz kılacaklarla dolu idi. Bir müfreze asker de tabutun başında nöbet tutuyordu. Namaz kılanlar arasında Pâkistan sefiri de görülüyordu.

“Program mucibince cenaze, Bayezit camiinde namazı kılındıktan sonra, bir top arabasına konacak ve askerî törenle Eyüpteki ebedî istirahatgâhına götürülecekti. Deniz ve kara bandoları ile süvari birlikleri, sancak, bindirilmiş erat, Cumhurbaşkanlığı başyaveri yarbay Cevdet Tulgay, Millî Savunma Bakanı Hüsnü Çakır, Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak, Gümrük ve Tekel Bakanı Şerafeddin Bürge, milletvekilleri, generaller, Vali ve Belediye başkanı, Üniversite profesörleri, Şehir Meclisi üyeleri ile resmî daireler idare müdürleri, kordiplomatik cenaze törenine iştirak etmek üzere gelmişlerdi.

“Namazdan sonra cenazenin top arabasına konması beklenirken muazzam bir kalabalık tabutu eller üstünde havaya kaldırmış ve bu arada cenazenin böylece Eyübe kadar götürüleceği sesleri duyulmuştur.

“Kalabalığın elleri üstünde taşınan tabut, Bayezit camiinden........

© Yeni Söz