We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

AHLAK’I ÖTELEYEN HER FAALİYET KALITSAL OLARAK ÖZÜRLÜDÜR

20 0 0
17.09.2020

Doğu Akdeniz'deki enerji potansiyelinin Dünya siyaseti için belirleyici olduğu günümüzde uluslararası siyaset, geçmişte olduğu gibi evrensel ahlaki değerleri bir tarafa bırakarak alışıla gelen emperyal ve sömürge mantığı ile işin içinden çıkabileceğini zan etmektedir.

Türkiye Ekseni, artık evrensel hukuk zemininde tek siyasi cephedir. Buna karşılık uluslararası boyut neyse de, içeride muhalefetin arayış ve yaklaşımları ancak ahlaki zafiyet ile açıklanabilir. Zira bu yaklaşım, etrafımızda kurulan cephelerin işini kolaylaştırmaktan, elini güçlendirmekten başka bir anlam ifade etmemektedir.

Ahlâk, toplumun ve topluma yön veren siyasetin temel yapı taşlarından biridir. Siyasetin, ahlâkı içine almadan işlemesi ya da siyasette siyasî alanın dışına çıkarılması, toplumu da siyaseti de ahlâksız bir hale büründürmektedir.

Ahlak, direkt yaratıcıyla ve yaratılışla irtibatlı bir kavramdır. ‘Hâlık', ‘mahlûk' ve ‘ahlak' aynı kökten türemiş kelimelerdir.

Bilinçli ya da bilinçsiz bir süreç yoluyla, ahlâkı öteleyen ve kendi alanına gömülü toplumsal ve sosyal bir faaliyet, kalıtsal olarak özürlüdür.

Ahlâkî temelden yoksun, ahlâkî değer yargılarının süzgecinden geçmeyen bir kültür, küresel skandallar dizisinde çarpıcı artış hızıyla karşılık bulmaktadır.

Tarih boyunca, toplumsal mekanizmaların her türlü erkinde ortaya çıkan bu çürüme ve bozulma tüm iş ve meslek alanlarına yayılarak, toplumun demokratik temsile olan güven duygusunu zedelemiştir.

Zira Ahlâk, en basit anlatımla, toplumsal alanda insanlar arası ilişkilerde bireylerin uymaları beklenen........

© Yeni Söz


Get it on Google Play