We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

​KÜRESEL PARALEL DEVLETLERİ KİMLER KURUYOR?

4 0 0
14.10.2021

Türkiye, bir paralel devlet yapılanmasının ne demek olduğunu FETÖ kültü ile anladı. Görünür gerçek devletin meşrû yapılanmasına tutunmuş paralel ikinci bir hiyerarşi ve emir komuta zinciri oluşturulmuş akabinde gerçek devlet ile onun yürürlükteki kanunları gittikçe silikleştirilirken parazit devletin gücü, îtibârı ve etkinliği gün geçtikçe daha görünür hâle getirilmişti. Maalesef şimdi tüm dünya milletleri, ulus devletlerinin içinden bir anda heyulâ gibi çıkan paralel devletlerin tedhiş ve ağır baskıları altında bunalmanın sersemletici şaşkınlığı altında başlarına ne geldiğini anlamaya çalışıyor.

Hukukun bütün temel kavramları, vatandaşlık, devletin ne olduğunu tanımlayan görev, yetki ve sınırlara ilişkin bilinen tüm kabul ile taahhütler kovid uygulamaları ve ‘aşılama’ baskısıyla yerle yeksan edilmiş durumda. Yürürlükteki câri kanunlar sanki ilgâ olmuşçasına en temel, en dokunulmaz haklar, herkesi şaşkınlığa düşüren iştahlı bir pervasızlıkla iğfâl ediliyor. Bugüne kadar serbest seçimlerle kendi seçtikleri, içlerinden çıktıkları halklara sâdık idarecileri başlarına geçirdiklerini sanan ve yeryüzünün ayrıcalıklı dokunulmazları olduklarını vehmeden ortalama bir Fransız, Alman ya da Amerikalının yaşadığı travmayı atlatarak önünde sürüklendiği süreci anlamlandırması kolay değil. Milyonlarca Fransız, Alman ya da dünyanın bir başka ucunda Brezilyalı ülkelerinin sokaklarını tıklım tıklım doldurarak yaptıkları gösterilerle saçma ve abes buldukları korona dayatmalarına karşı çıkarak özgürlüklerini geri istiyorlar. Ama bırakın beynelmilel medyayı, kendi ulusal basınlarında bile haber olamıyorlar. Aslında karşılaştıkları bu dehşet verici sansür kulaklarına kaygılarında ne denli haklı olduklarını fısıldıyor.

Elbette bu paralel devlet yapılanmaları meşrû devletlere sistematik biçimde sızılarak ve uzun bir süre içinde ilmek ilmek dokunarak kuruldu. Şu an yaşadığımız sâdece bu paralel devlet yapılanmalarının eş zamanlı olarak uyandırılması, aktive edilmesidir. Kısa bir süre önce ne idüğünü tecrübe ettiğimiz, 15 Temmuz’da ontolojisini taammüden........

© Yeni Söz


Get it on Google Play