We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

​Kur'an-ı Kerim hakkında bir sohbet

8 0 0
31.08.2021

Derler ki: “Kur’an, mu’ciz bir Kitaptır.

Mu’ciz ne demektir?

Ve yine derler ki:

“Mu’ciz Kitap, gerek anlam, gerek içerik, gerekse söz dizilişi İtibariyle beşerin ortaya koyamayacağı, koyamadığı eser demektir.

Değerli okuyucu! “Bir Bilen Dostum” ile bu haftaki Kur’an’ı Kerim üzerine olan sohbetimiz böyle başladı ve devam etti.

Çaylarımızı yudumlarken Dostuma dedim ki:

- Üstadım! Lise sıralarında mürekkep yalarken, Din Kültürü Hocamız bir dersimizde Kur’an hakkında şu cümleleri söylemişti bize: “Arkadaşlar, KUR’AN, ne nesirdir, ne nazımdır. Onun bu özelliğini şu iki ayetten öğreniyoruz: : “Biz ona şiir öğretmedik” (Yâsîn 36/69); “O bir şairin sözü değildir”

Ama o, nev-i şahsına münhasır (kendine özgü) ve vahiy ürünü olan İlahî bir kitaptır.

Ses, Söz Ve Anlam Arasındaki Uyum Vardır

Evet, Onun surelerindeki söz dizilişleri ile anlamı arasında da bir ahenk ve uyum vardır,” dedi ve bu konuda Nas Suresini örnek göstererek şöyle devam etti anlatmaya:

“Meselâ; NÂS Suresi, Kur’an’ın son suresidir. Ayetlerin sonları hep “SSSSSS” sesleriyle biter. Surenin, bu “S” sesleriyle uyum içinde olan bir de anlamı vardır.

Nasıl mı?

İnsanlar içinde yılana benzeyen tipler vardır ya. Onlar, insanı öperken ısırırlar. Tıpkı “SSSS” sesiyle yavaşça gelip insanları zehirleyen yılan gibidirler onlar.

İşte o tiplerin gizli tuzaklarından, dedi- kodu ve fiskoslarından Allah’a sığınmayı öğütler bu sure.

Ben bunları anlatırken Dostum çayını bitirmek üzereydi ki söz hakkımı ona devrettim. O da, benim anlattıklarımı onaylayan şöyle bir örnek verdi:

- Eveet, Şerifçiğim, Hocanızın bu anlatımına eklenecek çok söz var ama bendeniz de derim ki:

“Kur’an’ı, gereği gibi okuyan güzel bir ağızdan dinleyenler, anlamını bilmeseler bile adeta çarpılırlar. Bu, dün de, bu gün de böyle olmuş, yarın da böyle olacaktır. Günümüzde Amerika ve Batı dünyasında onu dinleyerek ihtida edenların (Müslüman olanların) olduğunu basın yayın organlarından okuyoruz. Bu konuda Amerika’da din görevlisi olarak yıllarca kalan bir arkadaşımın şu sözünü hiç........

© Yeni Söz


Get it on Google Play