Günlük yaşam içerisinde en çok kullandığımız kavramlardan biri de umuttur. Ancak umut kavramını, doğru bir şekilde yapılandırmak gerekir. Kimi insanlar umudu kendi dışlarında arayıp dururlar. Ancak umut, kendi dışımızda aranacak bir psikolojik özellik değildir.

Umut, nasıl tanımlanır?

Umudumuzu neler azaltır? Birincisi, stres ve kaygı yaşamaktır.

Çocukların umut düzeylerini neler azaltır? Birincisi, stresli yaşam olaylarına maruz kalmaktır.

Umut düzeyi düşük insanların özellikleri nelerdir? Birincisi, olumsuz bakış açışına sahip olmaktır.

Umudumuzu neler artırır? Birincisi, hedef belirlemektir.

Umut düzeyi yüksek insanların özellikleri nelerdir? Birincisi, olumlu bir bakış açısına sahip olmaktır.

Umudumuzu nasıl koruyabiliriz? Birincisi, duyusal farkındalığa sahip olmaktır.

Umut, din ve maneviyat açısından da incelenebilir.

Sonuç olarak umut, insan için vardır. Umudun alanını sonsuzlukla ilişkilendirerek yaşamak umudumuza umut katar. Umudumuzun kendi içimizde olduğu bilinci ile hareket etmemiz umut konusunda bizi gerçekçi kılar ve hayal kırıklıklarımızı azaltır. Sahip olduğumuz irade gücünü hayırlı ve güzel işlerde kullanıp umudumuzu artırmayı; umutlu ve mutlu bir yaşam sürdürmemizi dilerim.

QOSHE - Umudu kendi dışımızda aramaktan yorulmadık mı? Umudun psikolojisi - Prof. Dr. Ali Eryılmaz
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Umudu kendi dışımızda aramaktan yorulmadık mı? Umudun psikolojisi

27 0
26.05.2023

Günlük yaşam içerisinde en çok kullandığımız kavramlardan biri de umuttur. Ancak umut kavramını, doğru bir şekilde yapılandırmak gerekir. Kimi insanlar umudu kendi dışlarında arayıp dururlar. Ancak umut, kendi dışımızda aranacak bir psikolojik özellik değildir.

Umut, nasıl tanımlanır?

Umudumuzu neler azaltır? Birincisi, stres ve kaygı yaşamaktır.

Çocukların umut düzeylerini neler azaltır? Birincisi,........

© Yeni Söz


Get it on Google Play