We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dinimizde Âhirete İmanın Anlamı ve Önemi

9 1 1
18.01.2019

“Âhiret” sözlükte “son, sonra olan, son gün ve öbür dünya” gibi manalara gelir. Son gün denilmesi, arkasından gece gelmediği veya dünyadan sonra geldiği içindir. Dinî terim olarak ise âhiret: Ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve sonsuz olarak devam edecek olan hayattır. Kabirde geçen zaman ise, Berzah âlemidir.

Tıpkı insanlar ve diğer bütün canlılar gibi dünyanın da bir ömrü ve bir sonu vardır. Dünyanın bu son bulma anına “Kıyamet” denir. Allahü Teâlâ, kıyamet günü bütün ölüleri diriltecek ve hepsini “mahşer” denilen yerde toplayacaktır. Bu yeni âleme de “âhiret” denir.

Âhiret, metafizik yani duyu ötesi bir olgu olduğu için, gözlem ve deneye dayanan potizitif bilimlerle açıklanamaz. Aklın kesinlikle gerekli gördüğü âhiret hayatı hakkındaki tek bilgi kaynağımız vahiydir; yani Kur'an-ı kerim ve hadis-i şeriflerdir. Evet âhiret hakkında, âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerden öğrendiklerimizden başka bir şey bilmiyoruz.

Âhirete Nasıl İnanırız?

İmanın beşinci rüknü, âhirete; yani bir gün mutlaka Kıyâmetin kopup bu dünyanın yok olacağına inanmaktır. Bu inancımızı “âmentü”de; “ve'l-yevmi'l-âhiri” (âhiret gününe inandım,” şeklinde ifade ederiz.

Bütün canlılar ölüp dünya yok olduktan sonra, Hak Teâlâ, insanları tekrar diriltecek. Sevab ve günahlar tartılacak. Herkes, hayır olsun şer olsun amellerinin karşılığını görecektir. İyi amelin karşılığı ebedî cennet, kötü amelin karşılığı ise cehennemdir. Kâfirler, cehennemde ebedî kalacaklardır. Cehenneme giren günahkâr mü'minler ise, cezâlarını çektikten sonra mutlaka oradan çıkıp cennete gireceklerdir.

Âhirete İnanmayan Kişi, Mümin Değildir

Allahü Teâlâ, Kuran-ı kerimin birçok âyet-i kerimesinde âhiret hayatının var olduğunu bildirmekte, insanları bu büyük hakikate inanmaya çağırmakta ve âhirete inanmayan kimseleri mümin saymamaktadır. Allahü Teâlâ, Kur'an-ı kerimde şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine,........

© Yeni Söz