We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Oswald Spengler ve teknik (2)

4 0 0
02.08.2022

Oswald Spengler'in Türkçeye İnsan ve Teknik olarak çevrilen (Tercüme: Kâmil Turan, Devlet-Töre Yayınları, 1973) kitabının özetine devam ediyoruz.

İkinci Bölüm:

İlkel insan yırtıcı bir av kuşu gibi yalnız yaşamaktaydı. Bu safhada daha kabilelerden bahsedilemeyeceği gibi, milletlerin de belirtisi yoktu. Meydana gelen yığın cemaat duygusundan mahrum erkeklerin tesadüfen bir araya gelmelerinden teşekkül etmişti. Bu kudretli münzevilerin ruhu, kavgacı, tehlikeli, ganimet duygusundan dolayı kıskançtır. Bu ruh, tabiata karşı sınırsız gururu ile öne çıkmaktadır. Yırtıcı hayvanların silahları tabiîdir. Fakat insanın düşünülen, suni olarak yapılan, seçilen silahları tabiî değildir. Burada sanat, tabiatın tersi bir kavram olarak ileri çıkar. Her teknik ilerleme, insanı tabiattan biraz daha koparmıştır. İnsanın trajedisi burada başlamıştır. Teknik sayesinde o, kendi annesine el kaldıran çocuktur. Fakat her şeye rağmen tabiat insanı çevreler. İnsan tabiata bağımlılığından kurtulamaz. Bu nedenle büyük kültürler birer hezimettir.

Silahlı elin çağı M.Ö. 5000 yıllarına giden bir devri ifade eder. Bu tarihten iki bin yıl sonra, Mısır-Mezopotamya'da ‘Yüksek Kültür'ler doğmuştur. Evcil hayvanların beslenmesi, alaf otlarının ekimini zorunlu kılmıştır. Tüketim bitkilerinin ekim ve hasadı, koşum ve yük hayvanlarının elde bulundurulmasını gerektirmiştir. İnşaat malzemelerinin hazırlanması/nakli, ana yolların yapımını, yük hayvanlarının tedarikini ve gemilerin inşasını mecbur kılmıştır. M.Ö. 5000'lerde ortaya çıkan değişim ruhîdir ve kolektif, ahenkli bir toplumsal harekettir. Kolektif seyri pratik hale getirmenin aracı “lisan” ve “konuşmak”tır. Düşünce, konuşmanın gayesidir. Konuşma monologdan değil diyalogdan doğmaktadır. Konuşmanın temel şekli belagat değildir. Bu nedenle hayvan yetiştirici veya avcı kabilelerin kelimeleri, emir/tespit/itaat/iddia/soru/kabul/ret ile oluşur. Bunların kelimeleri, gemicilik veya balıkçılık yapan toplumların........

© Yeni Söz


Get it on Google Play