We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

​KAZIM KARABEKİR PAŞA ile MUSTAFA KEMAL PAŞA NEDEN TERS DÜŞTÜ?

21 0 0
wednesday

Türk tarihinin iki önemli kumandanı arasında çıkan uyuşmazlıkların sebebi acaba neydi? Son okuduğum kitap olan ve kendisi de bir subay bulunan İbrahim Özkan’ın kitabında yer alan bazı ayrıntılardan şifreyi çözmek mümkün. Başka kaynaklardan da destek alarak bu gün konuyu sizlerle paylaşalım.

Kurtuluş Savaşı sırasında, 23 Temmuz 1919 tarihindeki Erzurum Kongresi günlerinde Kazım Karabekir Paşa, bütün görevlerinden ve askerlikten istifa eden ve yaverinden Kazım Karabekir'in yanına geldiğini öğrendiğinde onun kendisini tutuklamaya geldiğini düşünerek endişelenen Mustafa Kemal'in karşısına geçip “Kumandamda bulunan zabıtan ve efradının hürmet ve tazimlerini arza geldim. Siz bundan önce olduğu gibi bundan böyle de muhterem kumandanımızsınız. Kolordu kumandanlığına mahsus arabayla maiyetinize bir takım süvari getirdim. Ben ve kolordum emrinizdeyiz” demişti.

Anadolu'nun en güçlü kuvvetinin başında ve halihazırda en kudretli komutanı iken Karabekir Paşa'nın bütün resmi görevlerinden istifa etmesi ile hiçbir makam-ı mevkii rütbesi ve yetkisi kalmayan Mustafa Kemal Paşa'ya karşı gösterdiği bu tutum ve davranış tarihte eşine az rastlanabilecek bir hamiyetperverlik fedakarlık ve vatanseverlik numunesidir. Türk milleti için ise tarihi kader alanlarından birisidir. Nitekim Mustafa Kemal Paşa yaşlı gözlerle Kazım Karabekir'e sarılmış ve “Berhudar ol. Bu millet kurtulursa bu senin sayende olacak” demiştir. (Özkan,2016:178).

Peki ne olmuştur da bu iki tarihi şahısın arasında uyuşmazlıklar çıkmıştır?

1) Hedefe Ulaşmada Kullanılan Bazı Yöntemler

Ülkeyi kurtarmak için yola çıkmış iki paşa arasında, sonuç alma konusunda ortaya çıkan yöntem farklılıkları ikiliyi birbirinden uzaklaştırır. Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi günlerinde kendisini tutuklamak isteyen Elazığ Valisi Ali Galip’i cezalandırmak için Ebulhin Cafer’i 22 Temmuz'da birkaç arkadaşıyla birlikte yola çıkartmış, bu olayı tesadüfen öğrenen Kazım Karabekir bu kişilerin geri dönmesi için emir vermişti (Özkan,2016:175).

Dönemin yakın şahitlerinden Erzurum Kongresi üyelerinden Süleyman Güneri de bu olayı şöyle anlatıyor: (…..) Müfreze Elaziz’e doğru yola çıktı. O gece yarısına doğru Yâver Cevat Abbas Bey pür-teheyyüc bize geldi. Cevat Abbas “Herşey mahvoldu. Paşa seni çağırıyor” dedi.Evlerimiz yan yana bulunduğundan derhal Paşa’nın nezdine koştum. Paşa çok müheyyic zamanlarında olduğu gibi yüzü sapsa­rı kesilmişti.Paşa bana şöyle söyledi: Nâzım Nazmi, Elaziz’e bir müfreze gideceğini ve sizde cereyan eden müzakereyi aynen Rüştü Bey’e söylemiş; o da Kâzım Karabekir Paşa’ya yetiştirmiş. Kâzım Paşa- “Bugün Ali Galib’e ise yarın da bu silâh bize te­veccüh eder. Yol yakınken ayrılalım. Bavullarımı hazırlayın, yarın hareket edeceğim diyerek müdhiş bir ültimatom verdi” (Güneri,1999:74).

Mustafa Kemal Paşa ile Samsun’a çıkan........

© Yeni Söz


Get it on Google Play