We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

12 Aralık 1912: 1912 Genel Seçimlerinin Yapılması

8 0 1
12.12.2018

12 Aralık 1912: 1912 Genel Seçimlerinin Yapılması

Bu seçim, tarihimizdeki ilk erken genel seçimdir. Dahilî ve haricî sarsıntılar içerisinde ve Trablusgarb savaşı esnasında yapılan bu seçim, tãrihe ‘sopalı ve dayaklı seçim' adıyla geçmiştir. Bu isimle anılmasının sebebi, 31 Mart Darbesi'nden sonra iki aylığına ilan edilip bu tãrihe kadar uzayan ve İttihadçıların istibdadını kurup koruyan sıkıyönetim altında yapılmasıdır.

Sopalı seçim denilen 1912 seçimlerinde muhalefet adayları taşlı, sopalı saldırılara uğradılar. İtttihad ve Terakki militanlarının Gümülcine'de böyle bir........

© Yeni Söz