We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

​İfade -3 / İnteraktif Vandalizm

7 2 11
25.09.2021

-Ruzname; Kelime Günlüğü’nden-

Medya, günümüz dünyasında insan ve ifade yansımaları adına en önemli saha. Hayati kararlar almak, mesleki çalışma alanlarına katkı sunmak (toplantı, konferans) ya da hâlâ diriliğini koruyan akrabalık bağını sürdürmek adına yapılan “ru be ru” görüşmeler saymazsak “online” iletişim yeni dünyanın yeni iletişim şekli. Bilhassa salgınla daha da ivme kazanmasıyla medya havzaları aracılığıyla yeni dünyanın yeni iletişim biçimini bilişim teknolojisi belirliyor.

Bir vesile, Nijat Özön’ün Türk Dil Kurumu tarafından 1981 yılında bastığı Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü’ne göz atarken “medya” kelimesine yer verilmediğini gördüm. Ayrıca televizyon hakkında onun bir iletişim aracı olduğunu gösterecek türden kavramlar da yer almıyordu. “İletişim” kelimesi de bunlardan biriydi. “Şiddet” kelimesi de yoktu.

1981 yılı, elektronik cihazların hayatımızda daha fazla yer ettiği dönemin başlangıcı sayılabilir. Elbette sözlük gibi genel ya da alana özel kelime birikimini meydana getiren dürtü, toplumun gündelik hayatıyla doğrudan ilişkilidir. Yani bir sözlüğün içerdiği kelimeler, ilk önce ihtiyaca cevap vermelidir.

Çocukluğumda TV veya radyo kanallarında, gazete ve dergilerde medya kelimesinin kullanıldığını hatırlamıyorum. 80’lere geriye dönüp o yıllarda basılan yayınlarda da bugüne kadar rastlamadım.

Özellikle “evrensel manada her mesele üzerine konuşmayı deneme, düşünceyi ifade etmek üzere teşvik edildiğimiz”i düşündüğüm 90’lar ve 2000’lerde medya bir kavram olarak yerleşti. Önceleri yine haber alma ve haberdar edilme araçları olarak görülen medya organları, internetle birlikte “sosyalleşme”........

© Yeni Söz


Get it on Google Play