We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Surdaki Delik yahut Mekanik Dualizm

8 3 0
18.01.2019

İnsan ruh mudur, sinir mi? İnsan iyilik, doğruluk ve güzelliğin zaman içinde şekillenip mekânda teşekkül ediği sahanın öznesidir. Özünde iyilik, sözünde doğruluk ve gözünde güzellikle bütünlüğünü yaşar. Bu noktada varoluşundaki her bölünme varlığın ondaki tezahürünün silinmesine ve yabancılaşmaya yol açar. Modernite insanı böler. Kant ahlakında insan bölünmüştür. İnsan bir yandan akıldır bir yandan hayvan; bu meyanda bir düalizm insanı birlikten uzaklaştırmaktadır.

Birliğin adresi nedir? Aşk imiş her ne var alemde diyen bir ses…

İnsan kendisini düşüncesinde mi tanır, yoksa bedeninde mi?

Kültür insanın düalizmi aşarak varlıkta birliği bulduğu şey midir? Düşünce ve mekân insanileşerek mahsus bir üslupla kimlik kazanır. İnsanın ben ve kendilik düşüncesini vatan mefhumuyla birleştirmesi ile kimlik ve milliyet zuhura gelmez mi? Düşünceyle kendini idrak eden birey, coğrafya ile idrakini forma sokarak kendi otantik varlığını var eder, farklılığını sezer. Millet kavramı bu bakımdan düalizmden kurtulmuş aklın birliğidir. Mekanikleştirici modernist düalizm ise insanı bölerek ya ruhçu ya da bedenci bakışın eksik tanımlarına sokarken ben idrakini de kültürden koparıp ideolojik yapaylıklara hapsetmiştir. Orada ideolojik kategorilere bölünmüş istatistiki insan grupları vardır.

Yaradan namazın vaktini mekâna bağlarken icrasını düşünceye tevdi etmiştir ki ikisinin tahakkuk zemini insan bedeni ve ruhudur yani hayattır. Hayat içinde okunan ezanlar hayatı var eden gerçekleri birleştirir.

Vatan bir düşünce midir yoksa bir mekân mı?

İbn Haldun'un asabiye dediği o sinir manasındaki şey bedevi halimizin mekândaki düşüncemizin gelişerek devlet ve medeniyet kurmasını sağlayan o sırrın esası düalizmin aşılıp vahdette birliğin haliyle umranın teşekkülü değil midir?

Tanrı insanı kendi imgesinden yarattı. İnsan ise imgenin fenomenine takılıp kendine yabancılaştı. Kendisine imgeden oyuncaklar yaptı. İnsanın metafizik kaybını fiziki tesellilerle gidermek istemesi sadece yaraya tuz dökmek olmuştur.

Her insan bir kapıdır. Kimisinden girer sonsuza yürürsünüz, kimisi ile evden çıkmak bile muhaldir. Hayat bize bu cümleden nice kapılar sunar. Çalmasını bilen için pek çok hikâye ile hayat bizi kendi sırrımıza taşır.

İnsan........

© Yeni Söz