We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Selçukluların Türklüğüne Dair

12 0 3
11.05.2022

Selçuklular son devirlerde ülkemizde ilgi uyandırmaya devam ediyor. Biz kısa bir yazı dâhilinde bu devletin Türk kimliğine dair bazı malumatı der-hatır eylemek ve ilgilisine ulaşılacak bütün bir bilgi sağlamak gayesi ile bu meseleyi incelemek istiyoruz. Zira Selçukluların Yahudi olduklarına dair bile bazı iddiaların olduğunu düşünecek olursak kaynaklarda ve sahaya dair kitaplarda bulunabilecek bazı dağınık bilgilerin bütün halinde ortaya konulması bu devlete bakışı bilgi merkezinde sağlam bir zemine ulaştıracaktır. Bu mülahaza ile devletin ve milletin adı meselesi başlıklarında konuyu ele alarak meseleye kısaca dokunmak istiyoruz.

Selçuklu Devleti’nin Türk Adı

Orta Çağ kaynaklarındaki bilgilerden öğrendiğimizde göre Selçuk oğullarının soyu otuz dört göbek öteden Afrasiyab’a ulaşırdı. Afrasyab, bilindiği üzere, eski Türk hanlarının bağlandığı efsanevi cedleridir. Alp Er Tunga, efsanevi Türk hükümdarı ve destan kahramanı (ö: M.Ö. 623’ten sonra)’dır. Hayatıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanan Alp Er Tunga’nın, Türklerin en eski atası olduğu kabul edilen Türk’ün soyundan geldiği iddia edilmektedir. Ayrıca, Divân-ı Lügat it-Türk’te ve Kutadgu Bilig geçen İran destanı Şehname’nin kahramanı Afrasiyab’la aynı kişi olduğu da ifade edilmektedir. Öldürülmesiyle ilgili olan Alp Er Tunga Sagusu, Divan-ı Lügat it-Türk’ün çeşitli yerlerinde örnek metin olarak verilmiştir. Aynı menşe Türk Hakanlığı/Karahanlılar için de zikredilmektedir ki görüleceği üzere Selçuklular Türk Devlet yapısının köklerinden menşeini bulan bir devlettir.

İşte tam burada belki de ilim âleminde ilk kez tarafımızdan neşredilme şansı bulunan bir bilgiyi de paylaşmak istiyoruz.........

© Yeni Söz


Get it on Google Play