We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Rumeli'de Sufiliği Kosova Üzerinden Hatırlamak

11 0 0
31.05.2022

Türk medeniyetinin toplum/millet/devlet ve şehir alt yapısı içinde muhteva ve değer sistemi oluşturup bu medeniyete rengini veren en önemli unsurlarından birisi dindir. Dine bağlı gelişen en önemli hususlardan birisi tasavvuf ve bu yola sâlik sufilerdir. Bu sebeple Türkler’in nizam kurduğu her yerde nasıl Türk evi karakterize olarak coğrafyaya mühür gibi vuruluyorsa, sufiler de aynı şekilde ruhlarda ve bıraktıkları maddi izlerle coğrafyada kendisini göstererek oraya vatan damgası vuruyorlar. Rumeli bu bakımdan Türklerin izlerini bıraktıkları en değerli vatan parçalarından ve medeniyetlerinin teşekkül ettiği müstesna mekânlardandır. Türkler tarihte ne yaptılar sorusunun cevaplarından birisinin verildiği yerlerin başında olarak Rumeli çok önemli bir mirası da geleceğe taşıyan hafıza mekândır.

Kosova bölgesi Kavimler Göçü sonrasında bir dönem kısmî olarak Avar Türkleri tarafından iskân edilmiş ancak VII. yüzyıldan itibaren uzun bir süre Slav hâkimiyetinde kalmıştır. 1168 yılında Bizans’a karşı önemli bir üstünlük sağlayan Sırp krallığı ile birlikte bölge, Osmanlı fethine kadar ki süreyi Sırp hâkimiyetinde geçirecektir. Osmanlı Devleti’nin bölgeye hâkim oluşu genel bir kabul olarak 1389 Kosova Savaşı ile olurken, bölgeye ilk müdahale Yaralu Doğan Bey tarafından 1388’de yapılmıştır. Ploşnik bozgunu sonrasında I. Murat’ın Kosova bölgesini fethetmesi için görevlendirdiği Çandarlı Ali Paşa’nın, teslim talebine ret cevabı veren Kosova tekfuru üzerine yolladığı Doğan Bey, tekfuru anlaşmaya mecbur etmişse de sonrasında verilen sözler yerine getirilmeyince, bölge 1 yıl tehir ile tarihlerde I. Kosova Savaşı olarak bilinen savaş sonunda ele geçirilmiştir. I. Murat’ın savaş meydanında şehit edilmesi Kosova Ovası’nı olay üzerine inşa edilen mitler ile birlikte sadece Osmanlı Devleti için değil Sırp tarihçiliği için de önemli bir yere taşıyacaktır. I. Murat’ın ahşası yani iç organları şehit edildiği bölgeye defnedilmiş ve burada Meşhed-i Hüdavendigar olarak bilinen türbe inşa edilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Rumeli(Balkan) ilerleyişi sırasında en başından itibaren askeri birlikleri destekleyen en önemli güç şüphesiz ki kolonizatör dervişlerdir. Bu kolonizatör kavramı yerine şenlendirici dervişler demek zannımca naçizane maksadı ve vakayı daha iyi ifade edecektir. Seferler sırasında ordu ile birlikte hareket eden ve fethedilen bölgelere........

© Yeni Söz


Get it on Google Play