We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nurettin Topçu ve Tarih

3 0 0
05.05.2022

Tarih neden varlığımızın kökü ve evidir? Bize şahsiyetimizi ve mesuliyetimizi tarih nasıl anlatabilir? Bir bilim olmanın ötesi tarihin bu manası neye faydalıdır? Mazinin bittiği yerde millet neden biter? Nurettin Topçu’nun tefekküründe mihenk kavramlar olan şahsiyet ve mesuliyet değerleri tarihle oluşur ve anlam kazanır. “Şahsiyet, insanın kendi beliğini farkında olması ve ona bağlı bütün hareketler üzerinde hürriyete sahip bulunmasıdır. Bizi tastamam karakterlendiren ve benliğimizi meydana getiren, halde yaşadığımızı ruhî yapıdan ziyade, mazimizi teşkil eden ve her taraftan gelerek bizim şahsi tarihimize bağlanan eskiye ait ruhî unsurlardır. Maziden gelerek halimizi harekete geçiren bu ruh kuvvetleri, gelmiş oldukları hızla orantılı olarak istikbalin hayatını meydana getirirler. Gerilerden gelerek ileri ufuklara doğru akan bir nehir gibi mazi, istikbalimizin yaratıcısı olur(N. Topçu, Yarınki Türkiye, İstanbul, 2011, s. 214).” Bu cümlelerden yola çıkan merhum Topçu Bey, Anadolu Türkleri Tarihinden hareketle, döneminin siyasî, ekonomik, ahlâkî, dinî yapısını ve bu yapılardaki değişmeleri anlamaya adamış, kendi açısından da bir takım modeller önermeye çalışmıştır. Topçu, Türk tarihinden Alparslan, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet; tasavvuftan Mevlana, Yunus; yakın tarihimizden Yahya Kemal, Mehmet Akif, Hüseyin Avni gibi şahsiyetlerden etkilenmiştir. (A. O. Gündoğan, “Nurettin Topçu”, s. 2, http://www.aliosmangundogan.com/PDF/Makale/Ali-Osman-Gundogan-Nurettin-Topcu-Hayati.pdf?ckattempt=1 (19.10.2015)) Onun için “Eski dediğimiz mazi bizim karakterimizin sanatkârı, hattâ şuurumuzun yaratıcısıdır. Mazinin bittiği yerde, millet biter. İnsan biter, iz’an biter, nihayet bulurlar. Millet, tarihinden ibarettir. Onu tarihinden sıyırınız, insan sürüsü kalır. İnsan hem kendinin, hem milletinin, hattâ bütün insanlığın tarihini taşımaktadır. Ferdin, kendisiyle beraber taşıdığı ve benliğine mal ettiği tarih ne kadar genişse, onun şahsiyeti o kadar büyüktür, o nisbette kuvvetlidir, benimsediği tarih ne kadar darsa, şahsiyeti de o kadar küçüktür, o derece zayıftır. Geçmiş zamana ait hatıralara bağlılığı bulunmayan hayvanlarla, daima hali yaşayan çocuklarda bu yüzden şahsiyet aranmaz.(Topçu, Yarınki Türkiye, s. 214-215.)

Topçu merhumda tarih, görüleceği üzere esasa tekabül eden, inşa edici, hayat kaidesi ve dairesini dolayısıyla kendilik bilincini belirleyen milliyet ve hatta insaniyetin temel umdesidir. Varoluşumuzun esası olan düşünce ve hareketin temel kaynaklarından biri tarihtir. Sevgimiz ve irademiz oradan güç alır. Kâinatın dileğini kendi dileğimiz yapmanın örneklerini tarihten buluruz, aşkla müstağni kalışın ve nihayet........

© Yeni Söz


Get it on Google Play