We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bir Su Güncesi

7 0 0
14.06.2022

Mavi gök yağız yer…

Hal imiş demiştik… İnsanî varlığımızın yüzde 60’ını oluşturduğu söylenen, iki zıttın bir yakıcı ile bir yanıcının bileşiminden doğan, geceye gündüzü gündüze geceyi saklayan hikmetin varlığımıza koyduğu efsunlu bir hayat kaynağıdır su. Fuzuli’nin Su KasidesindeÂb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su (Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa gözümden akan sular, gözyaşları mı şu dönen gök kubbeyi kaplamıştır, bilemem) dediği misüllü yer mavi, gök mavi, sular masmavi bir halin içindedir halimiz. İşte su böyle kocaman bir devran iken zübde-i ekvan olan insanın gözünden damlarken kocaman bir âlem de oluverir. Varlığın sahibi elçiyle su oluverir ateşten gönüllere, kötülüklere, gamlara: Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su (İnsanların efendisi, seçme inci denizi (olan Hz.Muhammed'in s.a.v) mucizeleri kötülerin ateşine su serpmiştir.) O alakada öyle bir efsunlu hal vardır ki; Dostu ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâre su ((Onun) Dostu yılan zehri içse bu zehir âb-ı hayat olur. Fakat düşmanı su içse içtiği o su elbette yılan zehrine döner.) Dostun zehri ab-ı hayat olur da nadan ne bilsin içtiği sudan zehirlenir. İşte su, hidrojen ve oksijen gibi insan hayatına yalnız başına zararlı iki madde birleşip insana hayat olurken insanlar insanlara nasıl böyle nadan olur anlaşılmaz. Gam ehline sormak lazım zira ahkâm kesmekle değil gam çekmekle bilinir hayatın esrarı… Suya rahmet denmesi her şeyi sudan yarattık hikmetine dayanarak bakınca o iki zehirli gaz nasıl bir medeniyet var edici oluyor belki sezmeye başlarız.

Su halden hale geçerek her haliyle dünyamızda var oluyor. Buzullarda donuyor, daha aşağılarda sıvı halinde iken sıcaklara geldikçe buharlaşıyor. İnsanın hali gibi su da halden hale geçiyor; bazen rahmet bazen zahmet oluyor. En ibretlik olan ise donmaya yüzeyden başlayıp altındakileri adeta örtercesine içeride sıvı halde suyu saklamasıdır. Dipten donsa hayat sonlanacakken buz haliyle yukarıda mevsimine göre halini alıyor. Biz insanlarsa birine muğber olduk mu donmaya dipten başlıyoruz! Bulutlardan kurak yere düşerken rahmet olması ve bereket getirmesi söz konusu iken sel........

© Yeni Söz


Get it on Google Play