We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bir Adab/Yol Güncesi

3 0 0
21.06.2022

Mavi Gök Yağız Yer…

Alevi-Bektaşi birikimi kültürümüzün edeb ve erkân yollarındandır. Canlar cana varlıktaki birlik üzerinden bakar. Kendi kavram dünyası içinde insan, toplum ve hayat idrak edilir. Kendi usulünce vusul bulan bizim kültürümüzün Türkçe ve Hak, Muhammed, Ali merkezinde ehli beyt sevgisi ile teşekkül eden bu edeb, adab ve erkân dünyasından öğrenecek çok şey var. Meseleyi şia yahut Osmalı-Safevi gibi dar kalıplar içinde okumak bu irfan, adab ve edeb yolundan mahrum kalmak olmaz mı? Bu günce yazısında bizzat kendi dünyasından bakarak bu adabın hangi zeminde var olduğunu düşünmek istiyoruz. Tarif etmekten, çok hele bu yolda tahrif edip canları kırmak kendimizi inkâr olacağından bu kültürümüzün metinlerinden anladığımızca kendimize anlatalım isteriz. Sürç-i lisan olursa affola…

Bu yolda edeb erkân olmadan yolun olamayacağı Muhyiddin derviş olmağa Ölmezden önde ölmeğe Bir kişi nasip almağa Edep erkân yolu gerek gibi Muhyiddin Abdal ve benzerlerinin yazdıklarından açıkça görülecektir. Bu kültür, inancımızın bu canlı parçası ölmeden önce ölmenin edep ve erkânına yönelen bir yol gösteriyorlar. Burada yola girerken ikrar vermek yolun usulünden olduğu için nereden geldik sorusu ve nereye gideceği cevabı bu erkânda ve yolda bizim dini kültürümüzün muhtevasında lakin yol saliklerinin kendi avazınca ve kavramlarınca dile getirilir: Hitab-ı elest’de bezm-i ezelde Sadakatle ikrâr verenlerdeniz Gönül gezdirmeyiz gayrı güzelde Biz cemâlullahı görenlerdeniz diyen Dertli gibiler elest bezminden başlatırlar yolun ve adabın başlangıcını. Bu yolu bizden gayrı ve başka göstermek isteyenler biz bize kırdırmak canları cana........

© Yeni Söz


Get it on Google Play