We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

​Türkçe düşünmek Türkçeyi düşünmek

2 0 1
22.10.2021

Türkçeyi yozlaştıranlara karşı günümüz Türkiye’sinde tek başına mücadele eden, Türkçe’nin hasbî müdafî, Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucusu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’’ ın yeni kitabı “Türkçe Düşünmek Türkçeyi Düşünmek” bir solukta okunan kitap. Türkçeye sevdalı olanları okumak mecburiyetinde bırakan bir tesiri var bu kitabın. Öyle ki, akıcı dili ve üslûbu okutturuyor. Türkçemize dair her kitabı gibi bu kitabı da, bin yıldır İslâm’la mezc’olmuş Türkçemizin her geçen gün yıpratıldığını ve sahip olmamızı gerektiğini hatırlatıyor.

Türkçe Düşünmek Türkçeyi Düşünmek” Türk milletinin zihnî ve irfanî bekası için yıldızlara asılacak bir söz… Dahası, örselenmiş, zayıflamış millî şuurumuzu “titreten” ve “kendine döndüren” bir ifade…“Türkçe Düşünmek Türkçeyi Düşünmek” Yazar Yayınları’nın (www.yazaryayinlari.com-yazar@yazaryayinlari.com / Eylül 2021, Ankara) 37. kitabı, müellifin 28. kitabıdır.

D. Mehmet Doğan fildişi kulede yaşayan bir yazar değil, ömrünü Türk diline, Türkçe lügatlere hasreden bir fikir adamı. Türkçe dâvası için mücadele eden hakiki bir münevver… Türkçeye dair fikirlerini tebliğ eden, neşreden ve gayesini teşkilâtlandıran bir yazar… 26. baskısını yapan “Doğan Büyük Türkçe Sözlük” den başka, “Osmanlıca Yazılışlı Doğan Büyük Türkçe Sözlük (2 Cilt) ve “Okullar İçin Büyük Sözlük” onun Türk milletine yaptığı en büyük hizmettir. “Dil Kültür Yabancılaşma”, “Bir Lügat Bulamadım”, “Yüzyılın Soykırımı”, “Devlet Sözlük Yazar mı?”, “Kelimelerin Seyir Defteri”, “Söz Okyanusunda Yolculuk”, “Türkçenin Cenaze Töreni:1.Türk Dil Kurultayı” adlı kitapları Türkçenin dünden bugüne bütün kelimelerini kayıt altına alıyor ve kıyıma uğrayan dilimizin başına gelenleri anlatıyor. Türkçe dâvası olanlar onun, Kemalist Tek Parti Dönemi’ndeki Türkçe katliamı anlatan “Yüzyılın Soykırımı” kitabını mutlaka okumalıdırlar.

“Türkçe Düşünmek Türkçeyi Düşünmek”, millet kimliğimizin, millî şuurumuzun iki ana unsurundan biri olan (diğeri İslâm), bin yıllık İslâmlaşmış Türkçemize, yâni ceddimizin diline bütün gücümüzle, îmanımızla sarılmamızı söylüyor.........

© Yeni Söz


Get it on Google Play