We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

​Modern dünyalılar hazret-i suya ihânet ettiler

11 0 3
wednesday

Modern dünyanın insanları, “Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?” âyetine (Mülk sûresi / 30) uymayıp, hazret-i suya ihânet ettiler. Suyun bütün insanlığa ve dünyaya karşılıksız aşk ve şevk ile hizmetini kötüye kullandılar.

“Hiç içtiğiniz suyu düşündünüz mü? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik onu tuzlu ve acı bir su yapardık. Şu halde neden hâlâ şükretmiyorsunuz” âyetine (Vâkıa sûresi,70) uymayan modern zaman insanları (vahşîleri demek lâzım) hazret-i suyu hor kullandılar ve tükettiler.

Modern kitlelerin çırpınışını ifade eden “Su hayattır” sloganı beyhude bir çırpınıştır. Çünkü Modern dünyanın insanları suyun seciyesine hürmet etmediler, bilmediler suyun mübarek bir emanet olduğunu. “Biz her şeyi sudan yarattık” diye buyuran Allah’ın âyetine bigâne kaldılar. “Allah’ım! Sana olan sevgimi soğuk sudan üstün kıl” ve “Bizi… suya kandıran… Allah’a hamdolsun!” duasıyla suya ehemmiyet veren Peygamber Efendimiz’in yolundan ayrıldılar.

ENDÜSTRİYALİSTLERİN ELİNDE SUYUN KÖTÜ KADERİ

Endüstriyalist modernlerin elinde suyun kötü bir kaderi var. Su, Tanrısız modern kapitalist dünyanın endüstriyel hâkimiyeti için Levh-i Mahfuz’da yazılan kaderinden önce tüketildi. Oysa su insan için gönderilmişti dünyaya. Dünya Tanrısız modern vahşîlerin, yâni emperyalist sanayi patronlarının egemenliğine girince, su asaletinden koparıldı ve insan canının bir parçası olduğu unutuldu. İnsan gibi şen ve........

© Yeni Söz


Get it on Google Play