We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

​Bezm-i Elest'ten gurbete

2 0 0
01.10.2021

Dünya dârül gurbettir. Bezm-i Elest’ten sonra gurbetteyiz. Bezm-i Elest’ten, yâni Allah’ın huzurunda ruhların toplandığı ilk meclisten sonra dünyaya gönderilişimiz gurbet hikâyesinin başlangıcıdır. Gurbetin hikâyesinde trajedi değil, “asıl sevgili” den ve ilâhî vatandan uzak kalışın, bir mânada sürgünün hüznü var.

Mutasavvıflar mânevî gurbete önem verir, gurbete çıkmayı arzu eder ve gurbetçilere sahip çıkmanın faziletinden söz ederler. Çünkü “her türlü gurbetin iksiri Allah’a kurbettir (yakınlık).” Tasavvuf âlimlerine göre gurbet duygusunun kaynağı İslâmîdir. Ruh için maddî âlem, yâni bu dünya gurbet diyarıdır. Çünkü ruh “düşme” neticesinde madde âlemine, yâni gurbete gelmiştir. İlk gurbetçi Hz. Âdem’dir ve gurbeti uhrevî gurbettir. Ten kafesinde gurbeti yaşamak hazreti insana mahsus. Gurbet, Müslüman insanın “asıl vatana” tekrar ulaşma çabası ve ıstırabıdır. Bundandır ki bu yabancı diyarda asıl vatanını hüznünü yaşayacak.

‘AŞK ŞARABIYLA DİYAR-I GURBETE GELDİ İNSAN’

Hz. Mevlâna, “Bezm-i elest sâkisi (Allah c.c) bu süflî çorak toprağa, yâni insana bir damla aşk şarabı saçtı. O aşk şarabıyla diyar-ı gurbete geldi insan” diyor. “Biz vatanımızdan ayrılmışız, bu yüzden yorgunuz, sınanmadayız. Vatandan ayrı düşen nasıl kendine güvenebilir” diyerek “Bezm-i elest sâkisinin” sunduğu aşk şarabını dünya gurbetinde en güçlü tâlim olduğunu söylüyor. Bezm-i elestte “beli” diyerek Rabbimize verdiğimiz söz üzere gurbet imtihanını kazanıp asıl vatana gönlü ve îmanı kavî olarak dönüş yapan gurbetçilerden olmak ne güzel.

‘EY YERYÜZÜNÜN GURBET SÜRGÜNÜ İNSANI’

Mesnevî’sinde “Dinle Ney’den, duy neler söyler sana / Sızlanır hep ayrılıklardan yana” diye başlayıp devam eden ilk on sekiz beytinde kâmil insanın asıl vatanından koparılıp dünya gurbetine sürgün edilişini, onun ayrılık acısını, hüznünü, Ney’in kamışlıktan koparılıp bağrında delikler açılarak vatan hasretiyle sesler çıkarmasına benzetir. Ney, kayalıktan koparıldığından beri........

© Yeni Söz


Get it on Google Play