We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tarihin beş vakti: Gündönümü zamanı şimdi...

131 47 17
25.10.2020

Tarihin gündönümü vaktindeyiz: Güneş, ışınlarını uzun gölgelere yayarak sunuyor cömertçe bütün varlığa. İnsanlığın tarihinin, tabiatın tarihinin, kâinâttaki bütün varlıklarının tarihinin olgunluk safhasındayız. Olgunluk ve yorgunluk. Tarihin gündönümü vakti, ikindi vakti şu ân.

Bugün size Gerçek Hayat dergisinin son sayısında yayımlanan yazımın son bölümü olarak kaleme aldığım beş vakti, tarih felsefesi bakışı olarak, tarihin akışı, yapılışı olarak nasıl okuyabileceğimize dâir sinematoğrafik bir dille resmettiğim mini tarih felsefesi manifestosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dinginleştirici, zihin açıcı, düşünmeye kışkırtıcı bir pazar yazısı...

SABAH

İnsanın Rabbiyle irtibatı beş vakitle devr-i dâim ederek tekevvün ediyor...

İnsanın tarih yolculuğunu da insanın vakitle kurduğu beş safhalık kulluk eylemiyle izah edebiliriz.

Sabah namazı vakti’nde insan secdeye durur, yer-gök, bütün varlıklar güneşin ilk ışınlarını beklemeye koyulur... Şafak atar, güneş çıkar, yer-gök aydınlanır, rahmet semada ve arzda dalga dalga dolanır, bütün varlıklara ulaşır. Dışını ışıtır,........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play