We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sosyal medya, neden bir millî güvenlik sorunudur?

147 102 17
08.08.2021

Cuma günkü yazımda bir sosyal medya felsefesi yapmaya çalışmıştım. Ve yazıyı, sosyal medyanın neden bütün dünyada bir millî güvenlik sorunu olarak görüldüğünü bugünkü yazıda yazacağımı söylemiştim.

Sosyal medyanın hem bir özgürleşme imkânı ve alanı sunduğunu hem de özgürlükleri bastırmakta ve kitleleri gütmekte, ülkeleri çökertmekte kullanılan bir çatışma vasıtası ve gerilim hattı olduğunu söylemiş ve felsefî olarak sosyal medyayı incelemeye çalışmıştım.

Bu yazıda sosyal medyanın pratikte ne anlam ifade ettiğini, hayatımızdaki karşılığını tartışmak niyetindeyim.

MODERNİTE, BİREY VE KİTLE TOPLUMU

Modernite, bireyi ve aklı öne çıkarmıştı. Bireyin aklının aşırılıkları kitleyi icat etti, bireyi kitlenin ortasında kurban etti, yok etti.

Modern toplum, medyalar üzerinden kitle toplumunu üretti. Kitle toplumu, insanı iradesiz yığınlara dönüştürdü.

Kitle toplumunda, birey, kalabalıkların ortasında yok olan acıklı bir varlık.

ŞİDDET ÜRETEN BİR MECRA OLARAK SOSYAL MEDYA

Sosyal medya, adına sosyal medya dense de, hem sosyal’i parçalayan hem de insanı yüzey’e, görünen’e, ayartıcı olan’a, imaj’a, algı’ya hapseden bir mecra.

Bilgi üretme ve yayma araçları artıyor ama buna mukabil insanların kavrama kabiliyetleri azalıyor. Marifet anlamsız, sığ, değersiz yığınla bilgi üretmek, anlamlı, değerli, hayatı ve insanı zenginleştiren, kavrama melekelerini derinleştiren bilgi üretmek, yol yordam göstermek olmalı.

İnsana,........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play