We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Politika, insanı ruhsuzlaştırır; çıkış yolu, politikanın ötesinde gizli...

194 64 0
20.12.2019

Politika, iktidar kurma aracı ve biçimi, imkânı ve mekanizması.

Hayatın politikaya indirgendiği yerde insan, yavaş yavaş insanî hasletleri yitirmeye başlar. Makinalaşmaya başlar. Ruhsuzlaşır.

O yüzden İslâm düşünce geleneğinde, siyaset, ahlâk’ın bir alt dalı olarak görülmüştür.

Politik düşüncenin zayıf olduğu bile söylenebilir İslâm düşünce geleneğinde.

Bu bir zaaf olarak görülebilir belki ama gerçekte insanın fıtratının korunması, insanın gücü kendinde vehmederek azmanlaşmasının kontrol altına alınması açısından çok önemli bir yaklaşım, esaslı bir durumalıştır.

GREKLERİN “POLİTİKA” MAKİNASI

Politika, mülkün insanın kontrolüne verilmesidir. Mülk hem güç hem egemenlik hem de otorite demektir.

O yüzden politika, özelde Greklerin, genelde Batı uygarlığının temel varoluş alanı ve imkânı olarak kabul edilmiş ve işlev görmüştür.

Greklerde, bilimlerin anası felsefedir; hayatın esası ise politika!

Batılılar dışında hiç bir medeniyet politikayı hayatın merkezine yerleştirmemiştir.

Hayatın merkezinde din vardır. Bütün medeniyetlerde böyledir bu.

Tarihte, din-dışı tek uygarlık, 2500 yıllık Batı uygarlığıdır.

Grekler, pagan olmasına rağmen, spor bile din eksenlidir: Olimpiyatlardayarışan sporcu ibadet ettiğinin bilincindedir. Sanatkârda da benzer bir durumdan sözedilebilir: Trajedi, dinsel bir arınma biçimidir örneğin.

Örnekleri uzatmaya gerek yok.

Şu: Grekler pagan olmasına rağmen, bütünüyle din-dışı bir uygarlık sözkonusu değildi Grek adalarında da, anakarasında........

© Yeni Şafak