We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Modern siyasî muhalefetin çöküşü, postmodern sosyal medyanın meta-jeofizik muhalefetinin yükselişi…

123 29 51
02.08.2021

Eski kavramlarla, eskimiş, bayatlamış bakış açılarıyla, değişen dünyanın yeni sorunlarını ne anlayabiliriz ne de açıklayabiliriz.

DEMOKRASİ KRİZİ

Bütün dünyada köklü bir demokrasi krizi yaşanıyor. Demokrasi krizinin en yoğun olarak yaşandığı dünya, Batı dünyası. Özellikle Batı dünyasındaki ulus-devlet demokrasileri.

Ulus devlet demokrasileri, modernitenin çocuğu: Modernitenin iflah olmaz çocuğu hem de. Ömürleri, modernite ile sınırlı.

Soğuk Savaş sonrası süreç, modernitenin bütün kavram ve kurumlarıyla işlevsizleştiği, anlamını ve değerini yitirdiği, yeni, belirsiz ve kaotik bir dünyanın eşine fırlattı insanlığı: Postmodernitenin sınır tanımayan, bütün sınırları anlamsızlaştıran, bütün değerleri değersizleştiren, kaostan düzen çıkarmaya çalışan, hayatı, insanı ve hakikati izafileştiren, modernitenin tanrılaştırdığı insanı araçların kölesi haline getiren bir çıkmaz sokak bu.

Bu belirsiz postmodern süreçte modern ulus-devlet imparatorluklarının yerini aklı çarmıha geren meta-jeofizik medya imparatorlukları aldı.

MEDYANIN İKTİDARI, HUKUKUN İNTİHARI

Medyanın hükümranlığı, insanın hükümranlığını tahtından etti. Medya, insanı nesneleştirdi, kendisini de özne konumuna yerleştirdi.

İşte demokrasinin anlam ve temsil krizi bundan sonraki süreçte devreye girdi.

Çağımızda kitleler demokratik seçimlerde özgür iradelerini kullanarak geleceklerini kendilerinin belirlediklerini düşünedursunlar, atı alan Üsküdar’ı geçti. Medyatik tercihlerle gerçekleştirilen operasyonların algı imparatorlukları, insanın özgür iradesini ipotek altına aldı; demokrasileri işlevsizleştirdi........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play